جمعه, 6 اردیبهشت 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
ارزیابی کیفی احداث سد لاستیکی تالش بر روی رودخانه کرگانرود ارزیابی دفتر قراردادها 485

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/06

بازدید:485

مناقصه 236-96- انجام خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی از اموال، تجهیزات، ماشین آلات در محدوده فعالیت شرکت مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/03/20 306

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/03

بازدید:306

درخواست ارسال رزومه «تجربه اجرائی _ کارهای انجام شده قبلی _ ساختارسازمانی» ارزیابی طرح و توسعه 610

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/20

بازدید:610

مناقصه الف –ب– 233– 96-تأمین خدمات مورد نیاز دفتر سدها در محدوده استان گیلان مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/06/06 361

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/20

بازدید:361

مناقصه 234 -96-تأمین خدمات مورد نیاز ستاد شرکت آب منطقه ای گیلان و امورات مستقر در شهرستان ها مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/02/30 385

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/12

بازدید:385

مناقصه الف – ب – 235 – 96- تأمین خدمات خودرویی طرح های عمرانی شرکت مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/02/06 426

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/21

بازدید:426

احداث ایستگاه پمپاژ سیاه خالسر و شیلسر انزلی مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان 1396/01/26 759

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/23

بازدید:759

لایروبی آببندان کیاکلایه لنگرود مناقصه یك مرحله‌ای آب منطقه ای استان گیلان 1396/01/16 747

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/18

بازدید:747

پروژه تکمیل احداث سد لاستیکی فخر آباد بر روی رودخانه اوشمک مناقصه دو مرحله‌ای طرح و توسعه 758

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/17

بازدید:758

پروژه خط انتقال آب به مخزن 1000 متر مکعبی رودبنه مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 722

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/13

بازدید:722

1 پروژه احداث مخازن زمینی 600 و 3000 متر مکعبی سیاهکل و خطوط انتقال مربوطه مناقصه دو مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 733

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/09

بازدید:733

درخواست ارسال رزومه «تجربه اجرائی _ کارهای انجام شده قبلی _ ساختارسازمانی» خرید خدمات مطالعات ژئوتکنیک طرح جاده جایگزین سدشفارود ارزیابی طرح و توسعه 777

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/28

بازدید:777

احیای آببندان علی بوزایه و اسطلک - لشت نشاء مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 1395/09/17 833

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/07

بازدید:833

مناقصه 232-95- تأمین خدمات سرویس اداری و حمل و نقل(خودرویی) ستاد شرکت و سد منجیل مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات 1395/08/15 792

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/01

بازدید:792

1 2 صفحه: