یکشنبه, 10 فروردین 1399

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
مزایده 111-97- فروش اقلام ضایعاتی امور سدهای گیلان در سه گروه آهن آلات- آلومینیوم- مس روکش دار مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/09/10 228

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/22

بازدید:228

مزایده 110-97- فروش عرصه و اعیان زمین ماشین آلات مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/07/29 239

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/09

بازدید:239

مزایده 109-97- فروش خاک آببندانهای علی بوزایه- استطلک- نمس مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/07/29 304

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/09

بازدید:304

مناقصه 241-97- خرید انواع لوله پلی اتیلن طرح آبرسانی به شهرهای رودسر و چابکسر و واجارگاه و رحیم آباد مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/06/25 217

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/09

بازدید:217

مناقصه 240-97- تأمین خدمات خودرویی طرحهای عمرانی شرکت مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/04/23 185

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/09

بازدید:185

مناقصه 238-97- خرید لوله های بتنی سد شهر بیجار مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 195

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/09

بازدید:195

مناقصه 239-97- خرید لوله های بتنی خط انتقال نهر چپک چکه مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 167

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/09

بازدید:167

مزایده108-96-فروش عرصه و اعیان سایت ماشین آلات و انبارهای سابق شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/12/12 806

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/06

بازدید:806

خرید خدمات استقرار آزمایشگاه واحد محلی در محل احداث سد دیورش ارزیابی طرح و توسعه 395

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/18

بازدید:395

(حراج-حضوری) فروش محصول سردرختی باغ زیتون حراج امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 814

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/20

بازدید:814

مناقصه 237-96- تأمین خدمات گشت و بازرسی شرکت مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/06/25 658

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/08

بازدید:658

تجدید مناقصه الف – ب – 234 – 96- تأمین خدمات مورد نیاز ستاد شرکت آب منطقه ای گیلان و امورات مستقر در شهرستان ها مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/04/03 709

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/18

بازدید:709

ارزیابی کیفی احداث سد لاستیکی خانه های آسیاب آستارا برر روی رودخانه ملاهادی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 762

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/06

بازدید:762

ارزیابی کیفی احداث سد لاستیکی تالش بر روی رودخانه کرگانرود ارزیابی دفتر قراردادها 626

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/06

بازدید:626

مناقصه 236-96- انجام خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی از اموال، تجهیزات، ماشین آلات در محدوده فعالیت شرکت مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/03/20 398

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/03

بازدید:398

درخواست ارسال رزومه «تجربه اجرائی _ کارهای انجام شده قبلی _ ساختارسازمانی» ارزیابی طرح و توسعه 752

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/20

بازدید:752

مناقصه الف –ب– 233– 96-تأمین خدمات مورد نیاز دفتر سدها در محدوده استان گیلان مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/06/06 450

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/20

بازدید:450

مناقصه 234 -96-تأمین خدمات مورد نیاز ستاد شرکت آب منطقه ای گیلان و امورات مستقر در شهرستان ها مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/02/30 474

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/12

بازدید:474

مناقصه الف – ب – 235 – 96- تأمین خدمات خودرویی طرح های عمرانی شرکت مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/02/06 519

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/21

بازدید:519

احداث ایستگاه پمپاژ سیاه خالسر و شیلسر انزلی مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان 1396/01/26 939

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/23

بازدید:939

« 1 2 3 » صفحه: