سه‌شنبه, 2 بهمن 1397

 

 

نتایج کمیسیون صدور پروانه بهره برداری از منابع آب سطحی در اردیبهشت ماه 1396

نتایج کمیسیون صدور پروانه بهره برداری از منابع آب سطحی در اردیبهشت ماه 1396 به تفکیک شهرستان ارائه می گردد:  

 

ردیف

نام متقاضی

شهرستان

ملاحظات

1

اقدس صفرزاده

صومعه سرا

ارسال برای رفع نقص

2

محمد میرزائی

صومعه سرا

ارسال برای رفع نقص

3

حسینعلی محمدی

صومعه سرا

ارسال برای رفع نقص

4

فریدون محمدی

صومعه سرا

ارسال برای رفع نقص

5

بهمن فریفته

صومعه سرا

ارسال برای رفع نقص

6

مهدیه رزانی

صومعه سرا

ارسال برای رفع نقص

7

ایوب اصغری

صومعه سرا

صدور پروانه

8

نجف قلیزاده

صومعه سرا

صدور پروانه

9

شهرک صنعتی کیشستان

صومعه سرا

ارسال برای رفع نقص

10

قاسم فیضی

صومعه سرا

صدور پروانه

11

بابک جوان

فومن

ارسال برای رفع نقص

12

یوسف عفت پناه

فومن

ارسال برای رفع نقص

13

کریم الله عبداللهی

فومن

ارسال برای رفع نقص

14

گلعلی محبی

فومن

ارسال برای رفع نقص

15

راویه شمسی

فومن

ارسال برای رفع نقص

16

شاپور بخشی

فومن

صدور پروانه

17

مدینه شاکری

فومن

صدور پروانه

18

حسن صدیق

فومن

ارسال برای رفع نقص

19

رمضان شاکرپناه

فومن

ارسال برای رفع نقص

20

زهره کنفچیان

لنگرود

صدور پروانه

21

حسینعلی جمشیدی

لنگرود

صدور پروانه

22

بهروز عزیزی

رودسر

صدور پروانه

23

یعقوب علیپور

رودسر

صدور پروانه

24

ارسلان اکبرپور

رودسر

ارسال برای رفع نقص

25

موسی یوسفی

رودسر

صدور پروانه

26

علیرضا شرافتی

رودسر

صدور پروانه

27

خدیجه پوررحمت

رودسر

صدور پروانه

28

صمد محمدپور

رودسر

ارسال برای رفع نقص

29

محمدابراهیم سهرابی

رشت

ارسال برای رفع نقص

30

علی محمدزاده

رشت

صدور پروانه

31

ابراهیم آقایی پور

رشت

صدور پروانه

32

بیژن دایی کسمایی

رشت

صدور پروانه

33

زینب خاتون فاخته

رشت

صدور پروانه

34

سهیلا مهاجر

رشت

ارسال برای رفع نقص

35

پریسا نوروزی

رشت

ارسال برای رفع نقص

36

همتعلی سهیل کهنی

لاهیجان

ارسال برای رفع نقص

37

شهرک صنعتی ازبرم

لاهیجان

ارسال برای رفع نقص

38

زینب عبیدی

آستانه اشرفیه

ارسال برای رفع نقص

39

محمدرضا محجوب

آستانه اشرفیه

صدور پروانه

40

عبدل اسماعیلی

تالش

صدور پروانه

41

قسمت حبیب زاده

تالش

صدور پروانه

42

شیرزاد حسن پور

تالش

صدور پروانه

43

معرفت پرهیزگار

تالش

صدور پروانه

44

فتح اله پورفتحی

تالش

صدور پروانه

45

کلثوم آقابالایی

تالش

صدور پروانه

46

ایران نوروزی

تالش

صدور پروانه

47

نجفعلی نجفی

تالش

صدور پروانه

48

جهانگیر یکتایی

تالش

صدور پروانه

49

رستم سهیم

تالش

صدور پروانه

50

فردین حبیبی

تالش

صدور پروانه

51

سید افشار حسنی

تالش

صدور پروانه

52

اسرافیل نمازی

تالش

صدور پروانه

53

بهرام پور یعقوب

تالش

صدور پروانه

54

شهرام یعقوبی

تالش

صدور پروانه

55

خورشید آقاجانی

تالش

صدور پروانه

56

یحیی فرزانه

تالش

صدور پروانه

57

ایوب ابریشمی

تالش

صدور پروانه

58

لیلا شعبانی

تالش

ارسال برای رفع نقص

59

نصیر پری نژاد

تالش

صدور پروانه

60

حسین بهرامخو

تالش

صدور پروانه

61

منصور آذرطوس

تالش

صدور پروانه

62

مکرم اشرف خواه

تالش

صدور پروانه

63

مسعود شیرانی

تالش

صدور پروانه

64

داداش قلعه کفایی

تالش

صدور پروانه

65

انام اله پور اخگری

تالش

صدور پروانه

 
منبع خبر: