سه‌شنبه, 2 بهمن 1397

 

 

نتایج کمیسیون صدور پروانه بهره برداری از منابع آب سطحی در مرداد ماه 1396

نتایج کمیسیون صدور پروانه بهره برداری از منابع آب سطحی در مرداد ماه 1396 به تفکیک شهرستان ارائه شده است:  

 

ردیف

نام متقاضی

شهرستان

نتایج کمیسیون

1

سید باقر موسوی  

رشت

صدور پروانه

2

محمد مهدی زکایی

رشت

صدور پروانه

3

مهدی امیری

رشت

صدور پروانه

4

محمد علی نژاد

رشت

صدور پروانه

5

مصطفی مصطفی پور

رشت

صدور پروانه

6

نجمه بازگیر

رشت

صدور پروانه

7

علی میرزانیا

رشت

صدور پروانه

8

شریف صبوری

رشت

صدور پروانه

9

عینعلی ابراهیمی  

رشت

صدور پروانه

10

مجید جهانی

رشت

رفع نقص

11

سیمین رسولی

رشت

رفع نقص

12

سیف اله محرمی

صومعه سرا

صدور پروانه

13

فرید خلیلی

صومعه سرا

صدور پروانه

14

زهره مشهد علی نیا

صومعه سرا

صدور پروانه

15

عزیز پسندیده

صومعه سرا

صدور پروانه

16

ماهرخ منصوری

صومعه سرا

صدور پروانه

17

جواد روحی

صومعه سرا

صدور پروانه

18

علا الدین مرادی

صومعه سرا

صدور پروانه

19

فریدون بخشی

صومعه سرا

صدور پروانه

20

فاطمه رضایی

صومعه سرا

صدور پروانه

21

سید هادی قاسمی

صومعه سرا

رفع نقص

22

مرتضی ارقنه

آستانه

صدور پروانه

23

فرهاد رمضانی

آستانه

صدور پروانه

24

حسن بزرگی

آستانه

رفع نقص

25

محمد محبوبی

آستانه

رفع نقص

26

سیروس شیخ حسینی

لاهیجان

رفع نقص

27

جعفر آهنگریان

لاهیجان

رفع نقص

28

صفر علی ابراهیمی

لاهیجان

صدور پروانه

29

محمد علی نژاد

لاهیجان

صدور پروانه

30

یداله رحیمی

لاهیجان

رفع نقص

31

محمد علی حقی

لاهیجان

رفع نقص

32

علیرضا صادق

لاهیجان

رفع نقص

33

رضا قلی رستمی

تالش

صدور پروانه

34

جانعلی اوتای

تالش

صدور پروانه

35

اسلام پور نجفی

رضوانشهر

صدور پروانه

36

نصراله آکسون

رضوانشهر

صدور پروانه

37

شهرداد جلیلی

رضوانشهر

صدور پروانه

38

کاظم توانا

رضوانشهر

صدور پروانه

39

انو شیروان رضایی

رضوانشهر

صدور پروانه

40

شرکت آروین

رضوانشهر

رفع نقص

41

ابراهیم سماکی

لنگرود

صدور پروانه

42

هانی ابراهیمی

لنگرود

صدور پروانه

43

محمد هادی گلستانی

لنگرود

صدور پروانه

44

ایرج و محمد مقصودی

لنگرود

رفع نقص

45

جانعلی زاهدی

فومن

صدور پروانه

46

ناصر باقری

فومن

صدور پروانه

47

محمد رضا دنیا دوست

فومن

صدور پروانه

48

رجبعلی فلاح دخت

فومن

صدور پروانه

49

مدینه شاکر پناه

فومن

صدور پروانه

50

زهرا رحمانی

فومن

صدور پروانه

51

منصور کار دوست

فومن

رفع نقص

52

صفورا قربانعلی پور

رودسر

رفع نقص

53

محبوبه بهبودی

رودسر

رفع نقص

54

رحیم معادی

رودسر

رفع نقص

55

ابراهیم آزاد

رودسر

رفع نقص

56

صادق ریاضی

رودبار

رفع نقص

57

قربانعلی گودرزوند چگینی

رودبار

رفع نقص

 
منبع خبر: