چهارشنبه, 25 مهر 1397

 

گزارش تصویری:

 

بازدید کارگروه بازرسی طرح تکریم ارباب رجوع از امور منابع آب فومنات

در راستای طرح تکریم و رضایت مندی ارباب رجوع بازدید کارگروه بازرسی طرح تکریم از امور منابع آب فومنات انجام گرفت  

در راستای طرح تکریم و رضایت مندی ارباب رجوع بازدید کارگروه بازرسی طرح تکریم از امور منابع آب فومنات انجام گرفت.

منبع خبر: روابط عمومی آب منطقه ای گیلان