چهارشنبه, 23 آبان 1397

 

گزارش تصویری:

 

برگزاری هجدهمین جشنواره نمایشگاه دستاوردهای هفته پژوهش و فناوری گیلان

گزارش تصویری: برگزاری هجدهمین جشنواره نمایشگاه دستاوردهای هفته پژوهش و فناوری گیلان  

گزارش تصویری: برگزاری هجدهمین جشنواره نمایشگاه دستاوردهای هفته پژوهش و فناوری گیلان(آذرماه96)

منبع خبر: روابط عمومی آب منطقه ای گیلان