جمعه, 27 مهر 1397

 

گزارش تصویری:

 

جلسه تخصصی آب کشاورزی شهرستان تالش

برگزاری جلسه تخصصی آب کشاورزی در فرمانداری شهرستان تالش  

گزارش تصویری ،برگزاری جلسه تخصصی آب کشاورزی در فرمانداری شهرستان تالش( دی ماه96 )

منبع خبر: روابط عمومی آب منطقه ای گیلان