جمعه, 27 مهر 1397

 

گزارش تصویری:

 

نشست تخصصی کارگروه شورای حفاظتی منابع آب شهرستانهای املش و رودسر

گزارش تصویری: نشست تخصصی کارگروه شورای حفاظتی منابع آب شهرستانهای املش و رودسر  

گزارش تصویری: نشست تخصصی کارگروه شورای حفاظتی منابع آب شهرستانهای املش و رودسر( دی ماه 96)

منبع خبر: روابط عمومی آب منطقه ای گیلان