سه‌شنبه, 2 بهمن 1397

 

 

اطلاعیه شرکت آب منطقه ای گیلان(عدم تحویل سوخت به پمپ های دیزلی بدون مجوز)

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای گیلان با توجه به تصمیمات متخذه توسط شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی به منظور عدم تحویل سوخت به مالکان چاههای ....  

 

       به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای گیلان با توجه به تصمیمات متخذه توسط شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی به منظور عدم تحویل سوخت به مالکان چاههای غیر مجاز، ایستگاههای پمپاژ غیرمجازو... خواهشمند است مالکان چاههای غیرمجاز کشاورزی (شناسایی شده در آماربرداری مطالعات و گروههای گشت و بازرسی) بمنظور جلوگیری از بروز مشکل تامین سوخت چاهها در سال زراعی آتی، هرچه سریعتر به امورات آب شهرستانها مراجعه تا نسبت به تشکیل پرونده بمنظور دریافت پروانه بهره برداری برای چاههای یاد شده اقدام گردد.

منبع خبر: روابط عمومی آب منطقه ای گیلان