سه‌شنبه, 2 بهمن 1397

 

گزارش تصویری:

 

برگزاری جلسه شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان گیلان

گزارش تصویری: برگزاری جلسه شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان گیلان  

گزارش تصویری: برگزاری جلسه شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان گیلان (بهمن ماه 96)

منبع خبر: روابط عمومی آب منطقه ای گیلان