جمعه, 27 مهر 1397

 

در گامی دیگر به جلو :

 

مجوز زیست محیطی احداث سد خاکی دیلمان اخذ شد

مهندس سیف اله آقا بیگی رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان گفت : خوشوقت از اینم که به اطلاع هم استانیان عزیزمان برسانم با تلاش های انجام شده فرزندانشان در این شرکت و به استناد آئین نامه ارزیابی زیست محیطی طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی ، خدماتی و عمرانی موضوع تصویب نامه هیات وزیران به تاریخ 13/11/1390 و با توجه به تصمیمات متخذه کارگروه ماده 2 آیین نامه ارزیابی مورخ 28/5/93 جهت صدور اجرای طرح سد مخزنی گولک بر رودخانه چکرود در شرق روستای زردرود در جنوب شرقی دیلمان از توابع شهرستان سیاهکل ، سد دیلمان مجوز زیست محیطی احداث دریافت کرده است.   مهندس آقابيگي افزود : سد ديلمان با هدف ذخيره سازي آب در فصل پرآبي و تامين آب شرب شهرستان ديلمان ، شهرک صنعتي سياهکل و نيز آبياري اراضي کشاورزي روستاهاي منطقه و پايين دست احداث خواهد شد گفت : آب قابل تنظيم سالانه اين سد 2.1 ميليون متر مکعب براي شرب 3.21 ميليون متر مکعب ، محيط زيست ، صنعت 0.6 ميليون متر مکعب و کشاورزي 8.47 ميليون متر مکعب خواهد بود. مدير عامل شرکت سهامي آب منطقه اي گيلان گفت : عمر مفيد اين طرح 50 سال خواهد بود که از نوع خاکي با هسته قائم رسي و با طول تاج 221 متر و 48 متر ارتفاع از بستر رودخانه اجرا خواهد شد. مهندس سيف اله آقا بيگي رييس هيات مديره و مدير عامل شرکت سهامي آب منطقه اي گيلان در پايان گفت : به جهت رعايت حقابه ، تداوم حيات آبزيان و شرايط هيدرولوژيکي رودخانه نيز پس از اجراي طرح به همان شکل قبلي پس از آبگيري سد ديلمان حداقل بميزان 3.2 ميليون متر مکعب آب در رودخانه چکرود جريان خواهد داشت.
منبع خبر: مهدی لطفی