جمعه, 27 مهر 1397

 

 

همایش سراسری بانوان فرهیخته صنعت آب و برق برگزار می شود

همایش سراسری بانوان فرهیخته صنعت آب و برق طی روزهای 25 و 26 آبان ماه سال جاری در اصفهان برگزار می شود.  

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای گیلان به نقل از شبکه خبری آب ایران این همایش با هدف تبیین نقش زنان در صنعت آب و برق، شناسایی ومعرفی زنان فرهیخته صنعت آب برق، زمینه سازی افزایش نقش زنان در شرکتها ، کمک به توسعه نوآوری زنان در صنعت آب و برق، ترویج و توسعه نقش زنان در بهبود مدیریت مصرف آب و برق، زمینه سازی افزایش نقش زنان در تحقق اقتصاد مقاومتی و فضای پس از تحریم برگزار خواهد شد.


بانوان همکار در صنعت آب و برق می توانند جهت حضور در این همایش تا تاریخ 12 آبان آثار علمی، پژوهشی، هنری، ورزشی و.......... خود را به نشانی اینترنتی WWW.conf.iheari.ir ارسال نمایند.
محورهای همایش، تحقق سیاست های اقتصاد دانش بنیان با مشارکت زنان، زنان مدیر، دستاوردها و چالشها، نقش زنان در سلامت خانواده و محیط کار، نقش مردان در ارتقاء و توانمندی زنان، نقش زنان در مشارکت و فضای پس از تحریم، زن، فعالیت های دانش بنیان، ابداع و نوآوری، نقش زنان در مدیریت مصرف و اقتصاد مقاومتی، زن محیط زیست و توسعه پایدار اعلام شده است.

منبع خبر: روابط عمومی آب منطقه ای گیلان