جمعه, 27 مهر 1397

 

 

* ((اطلاعیه مهم ))*

نظر به آغاز چهارمین مرحله نوبت دهی آب در کانالهای اصلی و برقراری جریان مناسب و پر شدت آب در تأسیسات آبرسانی استان...  

 

       نظر به آغاز چهارمین مرحله نوبت دهی آب در کانالهای اصلی و برقراری جریان مناسب و پر شدت آب در تأسیسات آبرسانی استان از کلیه هم استانی های عزیز، مجاورین کانالها و تأسیسات مدیریت آب همچنین مسافرین ارجمند خواستاریم تا از نزدیک شدن و ورود به رودخانه ها و کانالها به شدت پرهیز نمایند.

 

       مسلم است در صورت بی احتیاطی و بروز هرگونه حادثه ناگوار، این موضوع ضمن تألم خاطر همکاران شرکت، در مسیر خدمت رسانی و مدیریت منابع آب برای فصل کشاورزی جاری خلل ایجاد خواهد نمود.

 

                                                          *(( روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان))*

منبع خبر: روابط عمومی آب منطقه ای گیلان