جمعه, 27 مهر 1397
 
 
کد سند:    
مناقصه 232-95- تأمین خدمات سرویس اداری و حمل و نقل(خودرویی) ستاد شرکت و سد منجیل
مشخصات آگهی
 موضوع: مناقصه 232-95- تأمین خدمات سرویس اداری و حمل و نقل(خودرویی) ستاد شرکت و سد منجیل
تشریح:

آگهی                     دریافت فایل

برگه شرایط             دریافت فایل

قرارداد خام              دریافت فایل

واحد منتشر کننده: تدارکات
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: خزر
هزینه دریافت اوراق: 300 ریال
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1395/08/01
تاریخ آغاز: 1395/07/28
تاریخ پایان: 1395/08/05
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1395/08/15
تاریخ اعلام نتایج: 1395/08/15
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 720