جمعه, 27 مهر 1397
 
 
کد سند:    
خرید خدمات مطالعات ژئوتکنیک طرح جاده جایگزین سدشفارود
مشخصات آگهی
 موضوع: درخواست ارسال رزومه «تجربه اجرائی _ کارهای انجام شده قبلی _ ساختارسازمانی» خرید خدمات مطالعات ژئوتکنیک طرح جاده جایگزین سدشفارود
تشریح:

کاربرگ    دریافت فایل

شرح خدمات  دریافت فایل

شرکت در مناقصه تنها برای شرکت هایی امکانپذیر است که دعوتنامه برایشان ارسال شده است.

واحد منتشر کننده: طرح و توسعه
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار: طرح
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه:
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 712