جمعه, 27 مهر 1397
 
 
کد سند:   1  
پروژه احداث مخازن زمینی 600 و 3000 متر مکعبی سیاهکل و خطوط انتقال مربوطه
مشخصات آگهی
 موضوع: پروژه احداث مخازن زمینی 600 و 3000 متر مکعبی سیاهکل و خطوط انتقال مربوطه
تشریح:

آگهی روزنامه  دریافت فایل آگهی

واحد منتشر کننده: معاونت طرح و توسعه
دستگاه نظارت: مهندسین مشاور سفیدرود گیلان
میزان برآورد هزینه: 111 ریال
محل تامین اعتبار: عمرانی
محل اجرای پروژه: سیاهکل
تضمین مورد نیاز: 3400000000
محل بازگشایی: شرکت آب منطقه ای گیلان- سالن اجتماعات دفتر مقام محترم مدیریت عامل
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: جمهوری اسلامی
هزینه دریافت اوراق: 2,500,000 ریال
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 675