جمعه, 27 مهر 1397
 
 
کد سند:    
پروژه خط انتقال آب به مخزن 1000 متر مکعبی رودبنه
مشخصات آگهی
 موضوع: پروژه خط انتقال آب به مخزن 1000 متر مکعبی رودبنه
تشریح:

آگهی روزنامه     دریافت فایل
 

واحد منتشر کننده: طرح و توسعه
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه: 16,795,576,823 ریال
محل تامین اعتبار: طرح های عمرانی
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز: 840000000 ریال
محل بازگشایی: دفتر معاونت طرح و توسعه
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: کیهان
هزینه دریافت اوراق: 1,200,000 ریال
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 652