جمعه, 27 مهر 1397
 
 
کد سند:    
پروژه تکمیل احداث سد لاستیکی فخر آباد بر روی رودخانه اوشمک
مشخصات آگهی
 موضوع: پروژه تکمیل احداث سد لاستیکی فخر آباد بر روی رودخانه اوشمک
تشریح:

آگهی روزنامه    دریافت فایل
 

واحد منتشر کننده: طرح و توسعه
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه: 93,710,526,859 ریال
محل تامین اعتبار: طرح های عمرانی
محل اجرای پروژه: شهرستان رشت- لشت نشا
تضمین مورد نیاز: 3100000000 ریال
محل بازگشایی: سالن اجتماعات دفتر مقام محترم مدیریت عامل
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: همشهری
هزینه دریافت اوراق: 1,500,000 ریال
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 681