جمعه, 27 مهر 1397
 
 
کد سند:    
احداث ایستگاه پمپاژ سیاه خالسر و شیلسر انزلی
مشخصات آگهی
 موضوع: احداث ایستگاه پمپاژ سیاه خالسر و شیلسر انزلی
تشریح:

احداث ایستگاه پمپاژ سیاه خالسر و شیلسر انزلی

واحد منتشر کننده: شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان
دستگاه نظارت: شرکت مهندسین مشاور یاران دشت باران
میزان برآورد هزینه: 3,219,192,247 ریال
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز: 161000000
محل بازگشایی: دفتر معاونت طرح و توسعه
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: پنجره نو
هزینه دریافت اوراق: 600,000 ریال
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1395/12/26
تاریخ آغاز: 1396/01/26
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1396/01/26
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 660