جمعه, 27 مهر 1397
 
 
کد سند:    
مناقصه الف – ب – 235 – 96- تأمین خدمات خودرویی طرح های عمرانی شرکت
مشخصات آگهی
 موضوع: مناقصه الف – ب – 235 – 96- تأمین خدمات خودرویی طرح های عمرانی شرکت
تشریح:

آگهی                                        دریافت

اسناد                                        دریافت

تیپ قرارداد                                 دریافت

واحد منتشر کننده: امور تدارکات و خدمات پشتیبانی
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه: 4 ریال
محل تامین اعتبار: طرح
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز: 223،000،000 ریال
محل بازگشایی: معاونت مالی و پشتیبانی
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: روزنامه سؤال و جواب
هزینه دریافت اوراق: 300 ریال
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1396/01/21
تاریخ آغاز: 1396/02/06
تاریخ پایان: 1396/05/06
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1396/02/06
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 359