جمعه, 27 مهر 1397
 
 
کد سند:    
مناقصه 234 -96-تأمین خدمات مورد نیاز ستاد شرکت آب منطقه ای گیلان و امورات مستقر در شهرستان ها
مشخصات آگهی
 موضوع: مناقصه 234 -96-تأمین خدمات مورد نیاز ستاد شرکت آب منطقه ای گیلان و امورات مستقر در شهرستان ها
تشریح:

آگهی                        دریافت فایل

برگه شرایط                دریافت فایل

نمونه قرارداد              دریافت فایل

واحد منتشر کننده: امور تدارکات و خدمات پشتیبانی
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: روزنامه خبر شمال
هزینه دریافت اوراق: 300 ریال
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1396/02/12
تاریخ آغاز: 1396/02/30
تاریخ پایان: 1396/05/30
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1396/02/30
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 309