جمعه, 27 مهر 1397
 
 
کد سند:    
مناقصه الف – ب – 233 – 96-تأمین خدمات مورد نیاز دفتر سدها در محدوده استان گیلان
مشخصات آگهی
 موضوع: مناقصه الف –ب– 233– 96-تأمین خدمات مورد نیاز دفتر سدها در محدوده استان گیلان
تشریح:

آگهی                         دریافت فایل

برگه شرایط                 دریافت فایل

نمونه قرارداد               دریافت فایل

واحد منتشر کننده: امور تدارکات و خدمات پشتیبانی
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه: 12 ریال
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: دفتر معاونت مالی و پشتیبانی
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: آوای شمال
هزینه دریافت اوراق: 300 ریال
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1396/02/19
تاریخ آغاز: 1396/03/06
تاریخ پایان: 1396/06/06
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1396/06/06
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 294