جمعه, 27 مهر 1397
 
 
کد سند:    
خرید خدمات آماربرداری سراسری از منابع و مصارف مرحله سوم در 4 محدوده استان گیلان(فومنات، شرق ، تالش، رشت-رودبار) در قالب 4 قرارداد مجزا
مشخصات آگهی
 موضوع: درخواست ارسال رزومه «تجربه اجرائی _ کارهای انجام شده قبلی _ ساختارسازمانی»
تشریح:

شرح خدمات  دریافت فایل

کاربرگ ارزیابی کیفی   دریافت فایل

واحد منتشر کننده: طرح و توسعه
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه:
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 534