جمعه, 27 مهر 1397
 
 
کد سند:    
احداث سد لاستیکی تالش بر روی رودخانه کرگانرود
مشخصات آگهی
 موضوع: ارزیابی کیفی احداث سد لاستیکی تالش بر روی رودخانه کرگانرود
تشریح:

آگهی ارزیابی کیفی سد لاستیکی تالش   

واحد منتشر کننده: دفتر قراردادها
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه:
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 399