جمعه, 27 مهر 1397
 
 
کد سند:    
مناقصه 237-96- تأمین خدمات گشت و بازرسی شرکت
مشخصات آگهی
 موضوع: مناقصه 237-96- تأمین خدمات گشت و بازرسی شرکت
تشریح:

آگهی                                دریافت فایل

 

برگه شرایط                        دریافت فایل

 

قرارداد                               دریافت فایل

واحد منتشر کننده: امور تدارکات و خدمات پشتیبانی
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: دفتر معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: روزنامه نسیم
هزینه دریافت اوراق: 350,000 ریال
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1396/06/07
تاریخ آغاز: 1396/06/25
تاریخ پایان: 1396/09/25
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1396/06/25
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 431