جمعه, 27 مهر 1397
 
 
کد سند:    
(حراج-حضوری) فروش محصول سردرختی باغ زیتون
مشخصات آگهی
 موضوع: (حراج-حضوری) فروش محصول سردرختی باغ زیتون
تشریح:

آگهی                           دریافت فایل

واحد منتشر کننده: امور تدارکات و خدمات پشتیبانی
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: روزنامه نسیم
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1396/06/20
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج: 1396/06/22
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 595