جمعه, 27 مهر 1397

 

 گروه: طرح احداث ساختمان سد دیورش در منطقه رودبار
احداث راه دسترسی و تونل انحراف سد دیورش
تامین آب شرب مطمئن و بهداشتی برای حدود صد هزار نفر از مردم شریف رودبار

 

تاریخ شروع : 1392/05/26  |  تاریخ پایان : 1393/02/26

مجری طرح : مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 80   درصد   

توضیحات بیشتر