یکشنبه, 2 اردیبهشت 1397

1394

نظام نامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  آیین نامه اجرایی نظام ملی آدرس گذاری آیین نامه اجرایی نظام ملی آدرس گذاری 200/382 ریاست جمهوری 1394/04/08

1393

نظام نامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  نظام نامه آبزي پروري بااستفاده از رودخانه ها نظام نامه آبزي پروري بااستفاده از رودخانه ها 1393/04/24

1392

نظام نامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  نظام نامه مه مدیریت جامع کیفیت منابع آب نظام نامه م 10ریت جامع کیفیت منابع آب 1392/09/02
  نظام نامه پذیرش و بررسی پیشنهادها نظام نامه پذیرش و بررسی پیشنهادها 1392/09/03
  نظام نامه سامانه های اطلاعات مکان مرجع وزارت نیرو نظام نامه سامانه های اطلاعات مکان مرجع وزارت نیرو 1392/09/03
  نظام نامه آمار و اطلاعات وزارت نیرو نظام نامه آمار و اطلاعات وزارت نیرو 1392/09/03
  نظام نامه تحول و ارتقا سلامت اداری وزارت نیرو نظام نامه تحول و ارتقا سلامت اداری وزارت نیرو 1392/09/06

1391

نظام نامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  نظامنامه نهایی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل نظامنامه نهایی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 2-ن م ب پ- م ب پ وزیر نیرو 1391/07/01

1390

نظام نامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  نظام نامه مدیریت عملکرد وزارت نیرو مدیریت عملکرد وزارت نیرو 40878/50/100 وزارت نیرو 1390/11/25

1382

نظام نامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  نظام نامه تحقیقات شرکت های آب منطقه ای نظام نامه تحقیقات شرکت های آب منطقه ای 1382/10/01
« حمایت از کالای ایرانی »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای گیلان است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا