سه‌شنبه, 2 بهمن 1397

 

 

فرم نظرسنجی از ارباب رجوع

شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان

 

 

علت مراجعه: *

 

نام واحد:       *

 

تاریخ مراجعه :// *

 

آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟

 

*

 

آیا خدمت موردنظر شما سریع، بموقع و درموعد مقرر انجام شده است؟

 

*

 

آیا تلاش کارکنان جهت رعایت قوانین و مقررات و برقراری عدالت را چگونه ارزیابی می کنید؟

 

*

 

نظر کلی شما در مورد کیفیت خدمات ارائه شده چیست؟

 

*

 

نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟

 

*

 

[نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد را با شما داشته اند، مرقوم فرمایید.]

 

[نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند، مرقوم فرمایید]

 

چنانچه کاری که جهت آن مراجعه نموده اید با تاخیر مواجه شده است، علت آن را کدامیک از موارد زیر می دانید؟

 

*

 

درصورت تمایل، این قسمت را تکمیل و نظر یا پیشنهاد خود را برای اصلاح امور ارائه نمایید

 

*

 

نام و نام خانوادگی :                 شماره تماس :