یکشنبه, 17 فروردین 1399

پست الکترونیکی

نمابر

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

محل کار

پست سازمانی

نام مدیر

info(at)glrw.ir

 

013-33667083

2444و2222

33661697-33668915

ساختمان مرکزی

مدیر عامل و رئیس هیات مدیره

وحید خرّمی

 

herasat(at)glrw.ir

shekayat(at)glrw.ir

013-33605642 2344

33620430

 

ساختمان مرکزی مدیر هیئت مدیره و مدیرعامل - سرپرست مدیریت حراست سید اسماعیل میرقاسمی

 

 

m.hefazat(at)glrw.ir

 

 

013 -33605142

2481

33600561

ساختمان مرکزی-اتاق4

  معاون حفاظت و بهره برداری

مرتضی میرزایی

 

m.tarh(at)glrw.ir

013 -33667258

2271

33661440

ساختمان مرکزی-اتاق 16

  معاون طرح و توسعه

غلامحسن کتیرائی

m.mali(at)glrw.ir

bazresi(at)glrw.ir

  

013 -33667261

2321

33665532

ساختمان مالی

معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی - سرپرست گروه بازرسی و مدیریت عملکرد

محمدجواد خانی پور

m.barnamehrizi(at)glrw.ir

 

013 -33669743

2507

33600562

ساختمان مرکزی-اتاق4

معاون برنامه ریزی

هادی پاکزاد

motaleat(at)glrw.ir

 

----

2358

33661085

ساختمان مطالعات

مدیر مطالعات پایه منابع آب

رضا سماک

hefazat(at)glrw.ir

013-33669021

2504

33669021-9

ساختمان مرکزی-اتاق33

مدیرحفاظت و بهره برداری

از منابع آب

رضا تعلیمیان

 sad(at)glrw.ir

 n.sefidrood(at)glrw.ir

013-34646606

 

34646606

سد منجیل

مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی وبرقابی

عمران موٌمنی

motaleat(at)glrw.ir

013-33665707

2540

33665707

ساختمان مرکزی-اتاق8

مدیر طرح های توسعه

 منابع آبی

نیکخوی

 gharardadha(at)glrw.ir

013-33601067

2228

33601067

ساختمان مرکزی-اتاق13

مدیر قراردادها

 

کریم سهرابی

fanni(at)glrw.ir

013 -33668966

2215

33668966

ساختمان مرکزی-اتاق11

مدیر فنی آب

مجید صابر

Zihesab(at)glrw.ir

013-3360376

2278

33663783

ساختمان مالی و پشتیبانی-اتاق 19

ذیحساب طرحهای عمرانی و جاری

محمدرضا گوهردانی

 

mali(at)glrw.ir

013-33668914

2277

33668914

ساختمان مالی و پشتیبانی-اتاق 19

مدیر مالی و ذیحسابی 

مجید پورمحمد

 

013-33667085

2266

33667085

ساختمان مرکزی

سرپرست مدیریت بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی

رحمت اله مصطفایی

 

karkonan(at)glrw.ir

013-33667250

2476

33667250

ساختمان کارکنان

مدیر منابع انسانی،آموزش و رفاه

سیدمهدی میرقاسمی

 

ravabetomoomi(at)glrw.ir

013-33667255

2552

33667255

ساختمان روابط عمومی

مدیر روابط عمومی

داریوش البرزی

hoghooghi(at)glrw.ir

 

013-33667253

2328

33667253

ساختمان حقوقی

مدیر حقوقی

علی رهنما

 bazargani(at)glrw.ir

 

013-33660913

2320

33660913

ساختمان مالی

مدیر امور تدارکات و خدمات پشتیبانی

حمیدرضا پورکریم

 budjet(at)glrw.ir

013-33669743

2233

33603652

ساختمان مرکزی-اتاق5

مدیر برنامه ریزی و بررسیهای اقتصادی

فرامرز موثقی

 emamgholizadeh(at)glrw.ir

fanavari(at)glrw.ir

013-33600559

2528

33600559

ساختمان دفتر فناوری اطلاعات

مدیر فناوری اطلاعات و توسعه مدیریت

فرهاد امامقلی زاده

 

fanavari(at)glrw.ir

013-33600559 2428 33600559 ساختمان دفتر فناوری اطلاعات رئیس گروه فناوری اطلاعات و مسئول پورتال  
 


    بازدید:12145

    تاریخ ثبت: 1393/12/27
    آخرین به روزرسانی: 1398/09/02