شنبه, 4 اسفند 1397

 

جلسات برگزار شده گروه اصلی کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی در سال  1397

 

شماره جلسه تاریخ ساعت شروع ساعت پایان مکان حاضرین غائبین مهمان
45 19/8/1397 12:30 14:00 شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان 8 4 -

مصوبات:

- مقرر شد کارگروه توسعه پایدار در هفته پژوهش در دانشگاه گیلان همایش برگزار نماید.

-مقرر شد مسئولیت پیگیری پروپوزال­ های کمیته منطقه­ ای، به سرکار خانم مهندس حبیبی سپرده شود.

-مقرر شد پس از بازدید از محدوده پایلوت، شرکت تعاونی در قالب دو مجلد هزینه ­ها را برآورد و به کمیته ارسال نماید.

 

 

شماره جلسه تاریخ ساعت شروع ساعت پایان مکان حاضرین غائبین مهمان
44 18/6/1397 12 14 شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان 8 4 2

مصوبات:

-برگزاری نشست تخصصی کارگروه تشکل آب­ بران با مدیر محترم دفتر بهره ­برداری و نگهداری از شبکه در ارتباط با محدوده پایلوت

 

 

 

شماره جلسه تاریخ ساعت شروع ساعت پایان مکان حاضرین غائبین مهمان
43 16/4/1397 12 13:30 شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان 7 5 -

مصوبات:

- مقرر شد زمان سمینار، عنوان و محور سمینار از سوی کارگروه تشکل آب بران نهایی و به کمیته ابلاغ گردد.

- مقرر گردید پیرامون مستندسازی خشکسالی، پس از درخواست اطلاعات مورد نیاز از سوی کارگروه توسعه و مدیریت شبکه های آبیاری، مکاتبات لازم از سوی کمیته صورت گیرد.

-از مدیر محترم شبکه آبیاری و زهکشی، پیرامون مباحث تحویل حجمی در جلسه آتی کمیته دعوت به عمل آید.

-مقرر گردید روسای کارگروه­ ها، برنامه­ های خود را در ارتباط با کارگاه­ های تخصصی و نشست­ های امسال، اعلام نمایند.

 

 

 

شماره جلسه تاریخ ساعت شروع ساعت پایان مکان حاضرین غائبین مهمان
42 01/02/97 11:30 13:30 شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان 10 3 -

 

مصوبات:

1. هر یک از کارگروه ­ها موظف هستند، در یکی از فصول سال جدید، به برگزاری سمینار تخصصی اهتمام ورزند.

2.  هماهنگی­ برای برگزاری جلسه مشترک کمیته با مدیریت محترم بحران و استاندار محترم صورت گیرد.

3. در صورت موافقت دستگاه­های مرتبط با بحث خشکسالی، مستندسازی فعالیت­های صورت گرفته از سوی کمیته انجام شود.

4. با تامین اعتبار، تحلیل سیستم مدیریت یکپارچه در استان و تشکیل تشکل آب­بران انجام گیرد.

5. هماهنگی جهت برگزاری سخنرانی­ پیرامون تعیین الگوی کشت در استان و نحوه ­ی تعیین تقویم زراعی در صورت موافقت محققین، انجام گیرد.

 

 

 

 

 

جلسات برگزار شده گروه اصلی کمیته منطقه ای
مجموع جلسات برگزار شده گروه اصلی کمیته منطقه ای در سال 1391 به همراه مصوبات دریافت فایل
مجموع جلسات برگزار شده گروه اصلی کمیته منطقه ای در سال 1392 به همراه مصوبات دریافت فایل
مجموع جلسات برگزار شده گروه اصلی کمیته منطقه ای در سال 1393 به همراه مصوبات دریافت فایل
مجموع جلسات برگزار شده گروه اصلی کمیته منطقه ای در سال 1394 به همراه مصوبات دریافت فایل
مجموع جلسات برگزار شده گروه اصلی کمیته منطقه ای در سال 1395 به همراه مصوبات دریافت فایل
مجموع جلسات برگزار شده گروه اصلی کمیته منطقه ای در سال 1396 به همراه مصوبات دریافت فایل


    بازدید:3615

    تاریخ ثبت: 1394/01/24
    آخرین به روزرسانی: 1397/08/28