پنجشنبه, 30 شهریور 1396


تماس با ما

آدرس : رشت – بلوار امام خمینی - شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان
 صندوق پستی : 1153-41345
 کد پستی : 4188866789
 تلفن : 9-33669021-013
 دورنگار : 33667261-33667083-013
صندوق صوتی ثبت شکایات : 332119401-013

پست الکترونیکی : info@glrw.ir

آمار بازدیدکنندگان
کاربران آنلاین :10
بیشترین بازدید همزمان:79
بازدید امروز :740
بازدید دیروز :1071
کل بازدید :803205
میانگین بازدید :817
آخرین به روزرسانی:1396/06/29 09:54:32

ردیف

آمار دبی ماهیانه ی ایستگاه های هیدرومتری

محدوده ی آستانه - کوچصفهان

محل دریافت
1 رودخانه سفیدرود - ایستگاه بین راه رودبار دریافت فایل
2 رودخانه رشته رود - ایستگاه پارک جنگلی دریافت فایل
3 رودخانه دیسام - ایستگاه پاشاکی دریافت فایل
4 رودخانه سفید رود - ایستگاه آستانه دریافت فایل
5 رودخانه خرشک - ایستگاه  خرشک دریافت فایل
6 رودخانه توتکابن - ایستگاه چله بر دریافت فایل
7 رودخانه ذیلکی رود - ایستگاه شهر بیجار دریافت فایل
8 رودخانه ذیلکی رود - ایستگاه لابن دریافت فایل

 

ردیف

آمار دبی ماهیانه ی ایستگاه های هیدرومتری

محدوده ی لاهیجان - چابکسر

محل دریافت
1 رودخانه شلمان رود- ایستگاه اطاق ور دریافت فایل
2 رودخانه خشکرود - ایستگاه باجیگوابر دریافت فایل
3 رودخانه شمرود - ایستگاه توتکی دریافت فایل
4 رودخانه پل رود - ایستگاه طول لات دریافت فایل
5 رودخانه کیارود - ایستگاه شبخوسلات دریافت فایل
6 رودخانه شلمان رود - ایستگاه شلمان دریافت فایل
7 رودخانه شلمان رود - ایستگاه کلچال دریافت فایل
8 رودخانه پل رود - ایستگاه گرمابدشت دریافت فایل
9 رودخانه چاکرود - ایستگاه موسی کلایه دریافت فایل
10 رودخانه سموش- ایستگاه هراتبر دریافت فایل

 

ردیف

آمار دبی ماهیانه ی ایستگاههای هیدرومتری

محدوده ی فومنات

محل دریافت
1 رودخانه بهمبر- ایستگاه آقا محله دریافت فایل
2 رودخانه مرغک- ایستگاه امام زاده شفیع دریافت فایل
3 رودخانه سیاهرود- ایستگاه بهدان دریافت فایل
4 رودخانه پیر بازار- ایستگاه پیر بازار دریافت فایل
5 رودخانه سیاهرود- ایستگاه سازمان آب دریافت فایل
6 رودخانه گشت رودخان - ایستگاه پیرسرا دریافت فایل
7 رودخانه ماسوله رود خان - ایستگاه چمثقال دریافت فایل
8 رودخانه خالکایی - ایستگاه کتمجان دریافت فایل
9 رودخانه چافرود - ایستگاه رود بارسرا دریافت فایل
10 رودخانه ماسوله رود خان - ایستگاه زودل دریافت فایل
11 رودخانه سیاو رود - ایستگاه آلیان دریافت فایل
12 رودخانه خالکایی - ایستگاه طاسکوه دریافت فایل
13 رودخانه سیاهمزگی - ایستگاه علیسرا دریافت فایل
14 رودخانه نظرالات - ایستگاه فوشه دریافت فایل
15 رودخانه قلعه رود خان - ایستگاه قلعه رود خان دریافت فایل
16 رودخانه مرغک - ایستگاه کتمجان دریافت فایل
17 رودخانه کلسر - ایستگاه کلسر دریافت فایل
18 رودخانه ماسوله رود خان - ایستگاه کمادول دریافت فایل
19 رودخانه سیاهرود - ایستگاه گلسار دریافت فایل
20 رودخانه گوهررود - ایستگاه لاکان دریافت فایل
21 رودخانه شاخرز - ایستگاه لاکسار دریافت فایل
22 رودخانه امام زاده ابراهیم- ایستگاه مبارک آباد دریافت فایل
23 رودخانه پلنگ ور- ایستگاه مسجد پیش دریافت فایل
24 رودخانه تنیارود- ایستگاه میانبر دریافت فایل
25 رودخانه قلعه رود خان- ایستگاه نظرآلات دریافت فایل
26 رودخانه پسیخان- ایستگاه نوخاله دریافت فایل

 

ردیف

آمار دبی ماهیانه ی ایستگاههای هیدرومتری

محدوده ی تالش

محل دریافت
1 رودخانه دینا چال- ایستگاه آب ویر1 دریافت فایل
2 رودخانه دینا چال- ایستگاه آب ویر 2 دریافت فایل
3 رودخانه دیناچال- ایستگاه آب ویر بالا دریافت فایل
4 رودخانه خطبه سرا- ایستگاه آشیک آغاسی دریافت فایل
5 رودخانه شیر آباد- ایستگاه اوستا قاسم اباد دریافت فایل
6 رودخانه لوندویل- ایستگاه باش محله دریافت فایل
7 رودخانه آستارا چای- ایستگاه برجک هشت دریافت فایل
8 رودخانه بهارستان- ایستگاه بهارستان دریافت فایل
9 رودخانه شفارود- ایستگاه پونل دریافت فایل
10 رودخانه ملاهادی- ایستگاه جبرائیل محله دریافت فایل
11 رودخانه چوبر- ایستگاه بالا محله دریافت فایل
12 رودخانه چلوند- ایستگاه خان خیاطی دریافت فایل
13 رودخانه ملا هادی- ایستگاه خانه های آسیاب دریافت فایل
14 رودخانه ناورود- ایستگاه خرجگیل دریافت فایل
15 رودخانه ناورود- ایستگاه خلیان دریافت فایل
16 رودخانه لیسار- ایستگاه زرمی دریافت فایل
17 رودخانه نعلبند- ایستگاه سرآگاه دریافت فایل
18 رودخانه لیسار- ایستگاه سیاه جعفر دریافت فایل
19 رودخانه حویق- ایستگاه صفر محله دریافت فایل
20 رودخانه کانرود- ایستگاه کانرود بالا دریافت فایل
21 رودخانه خاله سرا- ایستگاه کله سرا دریافت فایل
22 رودخانه کرگان رود- ایستگاه ماشین خانه دریافت فایل
23 رودخانه قربانعلی محله- ایستگاه لمیر دریافت فایل

 


    بازدید:6113

    تاریخ ثبت: 1394/03/17
    آخرین به روزرسانی: 1395/06/03

« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای گیلان است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا