یکشنبه, 3 تیر 1397

 

پروژه‌های پژوهشی خاتمه یافته شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان
ردیف عنوان پروژه محقق طرف قرارداد کد پروژه
1 مدل نرم‌افزاری برآورد تعرفه آبهای زیرزمینی به تفکیک دشت‌های استان گیلان دکتر محمدرضا یزدانی موسسه تحقیقات برنج کشور GII88001
2 ارزیابی و پهنه‌بندی خطر فرسایش خاک با استفاده از معادله جهانی تلفات خاک اصلاح شده، سامانه اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور حوضه آبخیز ناورود دکتر حسین اسدی دانشگاه گیلان GIR88002
3 تعیین سهم رواناب ناشی از ذوب برف در آورد رودخانه پلرود دکتر مجید وظیفه دوست پارک علم و فناوری گیلان GIW88003
4 ارزیابی روش انگشت‌نگاری چندپارامتری به منظور منشأیابی رسوب دکتر حسین اسدی دانشگاه گیلان GIR88001
5 شبیه‌سازی فرآیند تشکیل جریان سطحی در حوضه آبریز به روش توزیعی (مطالعه موردی: حوزه معرف غرب گیلان-ناورود) مهندس سیدعلی موسوی پارک علم و فناوری گیلان GIW88006
6 امکان‌سنجی و بررسی استفاده از آبهای غیرمتعارف (پساب) در آبیاری با استفاده از نانو فناوری مهندس مهدی اسکندری جهاد دانشگاهی تربیت مدرس GIE88001
7 تحلیل فراوانی سیلاب با استفاده از تبدیل موجک دکتر مسعود رضا حسامی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته کرمان GIW89021
8 بررسی وضعیت سازه‌های کنترل و تنظیم در کانال‌های اصلی شبکه‌ آبیاری فومنات و ارائه راهکارهای بهبود و سازه‌های مناسب دکتر ابراهیم امیری تکلدانی دانشگاه تهران GID89020
9 بررسی وضعیت آلودگی رودخانه زرجوب به فلزات سنگین و آب‌های زیرزمینی اطراف آن و تاثیر آبیاری با آب رودخانه زرجوب بر آلودگی خاک و گیاه برنج به فلزات سنگین دکتر محمدرضا خالدیان دانشگاه گیلان GIE89001
10 بررسی روند سالیانه آلودگی فسفات و نیترات در منابع آب و خاک و گیاه برنج در اراضی شالیزاری استان گیلان دکتر مسعود پارسی‌نژاد موسسه تحقیقات زیست محیطی خاک و آب GIE89052
11 تبیین آسیب‌های سرمایه انسانی موثر بر عملکرد و اجرای توانمند سازهای کارآمد به منظور بهبود وضعیت منابع انسانی دکتر محمدرضا آزاده‌دل دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت GIH89028
12 ارزیابی سیستم یکپارچه ژئوتکنیک (T.G.P.S.): مطالعه موردی سد پلرود مهندس همایون لطف‌آذر پارک علم و فناوری گیلان GID89002
13 طراحی و تولید نرم افزار رقومی کننده گراف‌های باران‌نگار دکتر مجید وظیفه‌دوست دانشگاه گیلان GIW89050
14 آب‌بندان‌ها و نقش آنها در توسعه روستایی دکتر محمد باسط قرشی دانشگاه آزاذ اسلامی واحد رشت GII89058
15 پهنه‌بندی خطر حرکات توده‌ای در مخزن سد خاکی پلرود دکتر محمد غفوری دانشگاه فردوسی مشهد GID89057
16 مدلسازی و بررسی نحوه انتقال آلودگی ناشی از نشت شیرابه‌ی محل دفن زباله‌های شهری شهر رشت و تأثیر آن بر منابع آبی منطقه دکتر محمد نخعی دانشگاه تربیت معلم تهران (خوارزمی) GIE89041
17 بررسی خودپالایی رودخانه‌های پسیخان و دیناچال از استان گیلان با توسعه و کاربرد مدل ریاضی و داده‌برداری میدانی دکتر کیومرث ابراهیمی دانشگاه تهران GIR90005
18 نقش مشارکت مردمی در حفاظت منابع آب مطالعه موردی شهرستان رشت مهندس محمدعلی داداشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان GIH89054
19 برآورد نوسانات سطح آب زیرزمینی با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای در شبکه آبیاری سفیدرود دکتر افشین اشرف‌زاده دانشگاه گیلان GIW89039
20 برآورد میزان غلظت هوا و نوسانات فشار دینامیکی و ارزیابی اثرات آنها بر هیدرولیک سرریزهای پلکانی با کاربرد مدل فیزیکی دکتر امیر خسروجردی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران GID91018
21 مقایسه تاثیر انواع مختلف مراتع بر خطر سیلاب و رژیم رودخانه (حوزه شفارود، غرب استان گیلان) دکتر رامین نقدی دانشگاه گیلان GIR89047
22 مطالعات پیش بینی جریان ورودی به سد سفید رود و پیش بینی آورد سال آبی92-1391 دکتر مجید وظیفه‌دوست دانشگاه گیلان GIW89013
23 پایش وضعیت تجهیزات شرکت آب منطقه‌ای گیلان و تشخیص و پیشگویی عیوب به کمک منطق فازی دکتر حجت احمدی دانشگاه تهران GID89005
24 بررسی میزان سم دیازینون در رودخانه پلرود دکتر سام حائری‌پور دانشگاه آزاد واحد تنکابن GIE90026
25 بررسی و تعیین گزینه‌های مناسب مدیریت زمانی‌-‌مکانی توزیع آب در شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود دکتر عاطفه پرورش‌ریزی دانشگاه تهران GII89059
26 بررسی اثرات تغییرات اقلیم بر منابع آب با استفاده از روش نروفازی و شبکه‌های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: رودخانه پل‌رود در استان گیلان، ایران) دکتر مسعود رضا حسامی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته کرمان GIW90023
27 بهینه‌سازی زمانبندی آبیاری شالیزار با استفاده از برنامه‌ریزی ریاضی دکتر عمران محمدی دانشگاه علم و صنعت GII91022
28 ارزیابی سوانح آلودگی سد شفارود با استفاده از مدل WRASTIC دکتر سام حائری‌پور دانشگاه آزاد واحد تنکابن GIE90028
29 ارزیابی مشخصات هیدرولیکی خاکها براساس نتایج آزمایشهای دانه بندی و حدود اتربرگ دکتر رضا جمشیدی چناری دانشگاه گیلان GII91020
30 برآورد دبی ماهانه جریان در حوضه آبریز ناورود اسالم با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج فازی مبتنی بر شبکة تطبیقی دکتر افشین اشرف‌زاده دانشگاه گیلان GIW91003
31 ارزیابی رفتار مکانیکی مصالح سنگریزه‌ای در سدهای استان گیلان دکتر میراحمد لشته‌نشایی دانشگاه گیلان GID91019

 


    بازدید:3363

    تاریخ ثبت: 1394/04/07
    آخرین به روزرسانی: 1394/05/19