یکشنبه, 17 فروردین 1399

خدمات آموزشی و ارزیابی طرح نجات آب ویژه دانش آموزان (داناب)

(18051450000)

          √  زیر خدمت ها

ردیف

عنوان  زیرخدمت

کد زیرخدمت

1

راهبری و آموزش شرکت های مشاور استانی

18051450100

2

تهیه متون آموزشی استاندارد برای مقاطع مختلف تحصیلی و رابطان آموزشی

18051450101

3

طرح نظام ارزشیابی از دانش آموزان

18051450102

4

تدوین نظام ناجیان آب

18051450103

5

ارزیابی کلی طرح و تعیین شرکت های برتر در اجرای طرح

18051450104
 

 

 

 

 

 

 

 

 


    بازدید:3766

    تاریخ ثبت: 1394/11/26
    آخرین به روزرسانی: 1395/07/28