پنجشنبه, 10 مهر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
هشدار طغیان سیل
عضویت در کانون بازنشستگان
سال 99 جهش تولید
سد سفیدرود - سرریز نیلوفری سد
سد سفیدرود - منجیل
دریاچه سد سفیدرود
سد انحرافی پلرود استان گیلان
سد آیت الله بهجت (سد شهربیجار)

 

چشم انداز 20 ساله امکان تأمین آب و تحولات ساختار مصرف آب در گیلان

 

تحولات در ساختار مصرف آب استان گیلان تا پایان چشم‌انداز 20 ساله

         سال و مقدار مصارف   

نوع مصارف

1340

1375

1392

افق1404

MCM

درصد

MCM

درصد

MCM

درصد

MCM

درصد

کشاورزی ( شالی‌کاری )

2045

8/81

2185

5/70

2224

6/63

2974

5/59

آبزی پروری

-

-

260

4/8

333

5/9

387

7/7

سایر مصارف ( باغداری، تولید انرژی برق‌آبی و غیره )

125

5

150

8/4

165

7/4

639

8/12

شرب و خدمات شهری و روستایی

-

-

50

6/1

130

7/3

250

5

صنعت و معدن

-

-

15

5/0

68

9/1

150

3

محیط زیست

330

2/13

440

2/14

580

6/16

600

12

جمع

2500

100

3100

100

3500

100

5000

100

 

 

امکان تأمین و استفاده از منابع آب استان گیلان تا پایان چشم‌انداز 20 ساله

سال و مقدار تأمین آب

منابع تأمین آب

سال 1340

سال 1375

سال 1392

سال 1404

MCM

درصد

MCM

درصد

MCM

درصد

MCM

درصد

سطحی

2470

8/98

2880

9/92

3094

4/88

4400

88

زیرزمینی

30

2/1

220

1/7

406

6/11

550

11

پسآب‌های شهری و صنعتی

-

-

-

-

-

-

50

1

جمع

2500

100

3100

100

3500

100

5000

100

 

 

 


    بازدید:5200

    تاریخ ثبت: 1393/11/18
    آخرین به روزرسانی: 1394/03/31