|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

آگهی فراخوان اجاره14 پهنه استخر کوی شهید حق وردیان شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان

 

کد سند

01-05-ب-الف

نوع آگهی

مزایده یك مرحله‌ای

واحد منتشر کننده

معاونت مالی و پششتیبانی

موضوع

آگهی فراخوان اجاره14 پهنه استخر کوی شهید حق وردیان شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان

تشریح

شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان در نظردارد اجاره 14 پهنه استخر های کوی شهید حق وردیان به مساحت 203690 مترمربع (4/20 هکتار) با قابلیت پرورش ماهی واقع درکیلومتر 5 جاده رشت به تهران - روبروی ایران پوپلین با موقعیت جغرافیایی مندرج در اسناد مزایده را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره مزایده 5001001076000003 بصورت مزایده عمومی یک مرحله ای به متقاضیان واجد شرایط با قرارداد اجاره 3 ساله  واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان مزایده از دریافت و تحویل اسناد تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستادیران) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. متقاضیان شرکت در مزایده در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت بر خط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را بعمل آورند. به پیشنهادهای واصله خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و همچنین به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر واصل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرکت کنندگان در مزایده می‌بایست کلیه موارد زیر را مطالعه و پس از آگاهی از مفاد آن و امضاء کلیۀ صفحات مزایده نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند، بدیهی است عدم رعایت هر یک از موارد زیر باعث حذف و یا رد پیشنهاد خواهد شد.

1- موضوع مزایده  : اجاره 14 پهنه استخر های کوی شهید حق وردیان به مساحت 203690 مترمربع (4/20 هکتار) با قابلیت پرورش ماهی واقع درکیلومتر 5 جاده رشت به تهران - روبروی ایران پوپلین با موقعیت جغرافیایی مندرج در 2 برگ نقشه و مشخصات پیوست اسناد مزایده  با توجه به قمیت پایه سال اول اعلامی از سوی کانون کارشناسان رسمی دادگستری به شرح جدول ذیل :

سال

دوره قرارداد

مساحت (هکتار)

اجاره هر هکتار(ریال)

مبلغ اجاره بهای سال پایه (ریال)

تضمین شرکت در مزایده (ریال)

اول

1402

4/20

220,000,000

4,488,000,000

224,400,000

 

 

2- تاریخ خرید و محل دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه ستاد ایران : متقاضیان می توانند از ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 11/11/1401 لغایت رأس  ساعت 14 روز  چهار شنبه مورخ   19/ 11/1401 با مراجعه به سامانه ستاد ایران به آدرس www.setadiran.ir برای دانلود اسناد مزایده اقدام نمایند.

3- زمان بازدید، تاریخ مهلت و محل تحویل و تاریخ بازگشایی اسناد مزایده : متقاضیان می توانند از تاریخ 12/ 11/1401 لغایت 19/ 11 /1401 همه روزه به استثناء روزهای پنجشنبه و جمعه و تعطیلات رسمی از ساعات 8 الی14 با هماهنگی امین اموال یا امور تدارکات و خدمات پشتیبانی (تلفن تماس : 32660913 - 013) نسبت به بازدید مورد مزایده اقدام نمایند. مزایده گران می بایست اسناد مزایده را تکمیل و نسبت به بارگذاری کلیه اسناد مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا رأس ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 30/ 11 /1401 اقدام نموده و نسبت به ارسال پاکات لاک و مهر شده الف (اصل تضمین شرکت در مزایده) نیز در مهلت مقرر تعیین شده به دبیرخانه حراست شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان واقع در رشت – بلوار امام خمینی(ره) اقدام و رسید دریافت دارند. پیشنهاد های واصله رأس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ  01/ 12/1401 در کمیسیون مزایده بازگشایی می گردد. حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه افتتاح پاکتهای یشنهاد ها با ارائه معرفی نامه مجاز می باشد.

5- قیمت پایه و نوع تضمین شرکت در مزایده :

1-5-  قیمت پایه سال اول (سال پایه) مزایده : 4,488,000,000 ریال و مبلغ اجاره بهای سال های دوم و سوم قرارداد ( سال های1403 و 1404) بر اساس آخرین نرخ تورم و شاخص سالیانه اعلامی از سوی  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت  به اجاره بهای  پرداختی در سال قبل قرارداد، تعدیل، محاسبه و توسط مؤجر به مستأجر اعلام می گردد.

2-5- تضمین شرکت در مزایده  به مبلغ224,400,000 ریال می باشد که می بایست به صورت پرداخت الکترونیکی در سامانه ستاد یا ضمانتنامه بانکی (با اعتبار سه ماهه و قابلیت تمدید سه ماه دیگر) یا فیش بانکی به شماره شبای350100004001109306376369  IR   با شناسه واریز 965109352218500324009037755182 نزد بانک مرکزی ج.ا.ا تهیه و اصل آن در موعد مقرر تحویل دبیرخانه حراست شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان گردیده و تصویر آن نیز در موعد مقرر طبق ضوابط و الزامات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در سامانه مزبور بارگذاری شود. لازم به ذکر است مشخصات لازم جهت دریافت ضمانتنامه شامل کد اقتصادی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان411356488953 و کد پستی 4188866789 و شناسه ملی شرکت 10720143757 و شماره ثبت 1711 می باشد.

میزان برآورد هزینه

4،488،000،000

تضمین مورد نیاز

224400000

محل تامین اعتبار

مدت زمان اجرا

3 ساله

اعتبار پیشنهاد

19 بهمن 1401

احتمال تمدید مهلت

بله

محل اجرای پروژه

14 پهنه استخر های کوی شهید حق وردیان

تضمین نظارت

محل بازگشایی

بازگشایی پاکات

1 اسفند 1401

بین المللی است

خیر

نام روزنامه

بشارت نو

هزینه دریافت اوراق

مهلت ارسال اسناد

30 بهمن 1401

تاریخ انتشار در روزنامه

11 بهمن 1401

تاریخ آغاز

12 بهمن 1401

جلسه پرسش و پاسخ

تاریخ تمدید دریافت/ خرید

تاریخ تمدید مهلت ارسال اسناد

اعلام نتیجه

  تاریخ ثبت : 11 بهمن 1401
 کارشناس بازرگانی
 542
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 30
 • بیشترین بازدید همزمان : 621
 • بازدید امروز : 2,600
 • بازدید دیروز :
 • کل بازدید : 7,579,275
 • آخرین به روزرسانی : 23 خرداد 1403 06:56:01
 • شناسه IP شما : 100.28.2.72

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : رشت، بلوار امام خمینی، شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان
 • کدپستی : 4188866789
 • تلفن : 9-32669021-013
 • فاکس : 32667083-013
 • پست الکترونیکی : info[at]glrw.ir
 • پیامک : 1000602331
 • تلفن گویا :