|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

مصوبات کمیته

 

جلسات برگزار شده گروه اصلی کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی در سال 1401

 

 

شماره جلسه

تاریخ

ساعت شروع

ساعت پایان

مکان

01-04

1401-04-29

11:30

13:30

سالن کنفرانس شرکت سهامی آب منطقه ­ای گیلان

مصوبات:

1-مقرر شد در جلسه آینده حضور اعضا در جلسات بررسی و نسبت به جایگزینیآن دسته از اعضایی که تمایل به حضور در جلسات ندارند، اقدام گردد.

2-مقرر شد جهت مشارکت هر چه بیشتر ارگان های مرتبط جلسات کمیته در صورت امکان پس از انجام هماهنگی های لازم در این ارگان ها (جهاد کشاورزی، موسسه برنج، دانشگاه، هواشناسی، شرکت بهره برداری و...) برگزار گردد.

3- در مورد سخنرانی ارائه نقشه نقاط آسیب پذیر استان در خشکسالی مقرر شد موارد زیر جهت بررسی بیشتر و استفاده از تجربیات به کمیته ارائه گردد:

الف) ریز محاسبات مربوط به حجم ناشی از رواناب مرتبط با بارش

ب) ریز محاسبات حجم لحاظ شده مربوط به چاه ها

پ) ریز ارقام مربوط به نقاط آسیب پذیر در سال 1387

 

 

شماره جلسه

تاریخ

ساعت شروع

ساعت پایان

مکان

01-03

1401-03-25

11:45

13:30

سالن کنفرانس شرکت سهامی آب منطقه ­ای گیلان

مصوبات:

1-مقرر شد دست کم یک جلسه کمیته به موضوع منابع آب زیرزمینی و آبهای برگشتی اختصاص داده شود.

2-مقرر شد نظرات دریافت شده روی نامه شماره 3885/66/1401 مورخ 12/02/1401 دبیر محترم کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی ایران جمع بندی و به صورت مکتوب پاسخ داده شود.

 

 

شماره جلسه

تاریخ

ساعت شروع

ساعت پایان

مکان

01-02

1401-03-11

12:15

15:00

سالن کنفرانس شرکت سهامی آب منطقه ­ای گیلان

مصوبات:

1- به دلیل تفاوت میان داده­ های (بلند مدت و ماهانه) ایستگاه های بارانسنجی بین شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان و ارتباط مستقیم و موثر داده های حاصل از این ایستگاه ها بر نحوه دریافت و توزیع آب از سد در آبیاری، مقرر گردید نسبت به تجمیع اطلاعات حدود 150 ایستگاه استان (مجموع همه یستگاه های هواشناسی و آب گیلان) و همچنین داده های بلند مدت و سالانه آنها در قالب یک گزارش اقدام و اعلام نتایج این گزارش به کمیته منطقه ی آبیاری و زهکشی گیلان، به جلسات آتی موکول گردد.

2- مقرر شد کلیه اعضای محترم، نسبت به ارسال نظر نهایی در خصوص " طرح جامع احداث و ساماندهی زیرساخت های منابع آب و خاک شمال کشور" به صورت مکتوب به دبیرخانه کمیته منطقه ای تا روز یکشنبه 22 خرداد lماه جاری اقدام نمایند تا از مجموع نظرات، جوابیه قابل ارائه به کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران اتخاذ گردد.

3- مقرر شد مجموعه تحقیقات در خصوص انتخاب گیاه مناسب به عنوان جایگزین کلزا در کشت دوم استان گیلان در قالب مقالات و نقطه نظرات قابل دفاع در کمیته منطقه ای به بحث و گفتگو گذاشته شده و دبیرخانه کمیته نسبت به مکتوب نمودن دلایل ارائه شده در انتخاب کشت جایگزین، اقدام نماید.

 

شماره جلسه

تاریخ

ساعت شروع

ساعت پایان

مکان

01-01

1401-01-31

12:20

14:45

سالن کنفرانس شرکت سهامی آب منطقه ­ای گیلان

مصوبات:

1- با توجه به شرایط سال آبی جاری و ذخیره محدود سد سفیدرود مقرر شد کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی گیلان توصیه هایی جهت کاهش تنش ها به صورت بیانیه ارایه نماید.در این راستا مقرر شد هر یک از اعضای محترم موارد مهمی را که در نظر دارند، در حد یک یا دو جمله کاربردی حداکثر تا 1401/02/10 به دبیرخانه کمیته ارسال نمایند. همچنین ایجاد بانک اطلاعاتی از مقالات مرتبط با خشکسالی نیز مطرح و مقرر شد در صورت امکان و ارائه مقالات، بارگذاری آنها از طریق لینک مربوط به کمیته روی سایت شرکت آب منطقه ای گیلان انجام پذیرد.

2- مقرر شددر برنامه بازدید سال جاری کمیته، از یکی از آب بندان های بهسازی شده شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان و نیز یکی از طرح های آبیاری کم فشار اجرا شده توسط سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان بازدید گردد.

 

شماره جلسه

تاریخ

ساعت شروع

ساعت پایان

مکان

00-08

1400-12-04

12:00

13:40

سالن کنفرانس شرکت سهامی آب منطقه ­ای گیلان

مصوبات:

1- مقرر شد به سبب اهمیت موضوع، در جلسه بعدی کمیته گزارشی از شرکت آب منطقه‌ای گیلان پیرامون آببندان‌ها و اقدامات انجام شده توسط شرکت آب منطقه‌ای گیلان، ارایه گردد.

2- با توجه به پیشنهاد آقای دکتر آقابیگی مبنی بر بازدید از یکی از آب‌بندان‌های بهسازی شده توسط سازمان جهاد کشاورزی استان، مقرر شد در بازدید آتی کمیته بازدید از یکی از این آب‌بندان‌ها در دستور کار قرار گیرد.

3- با توجه به شرایط سال آبی جاری و ذخیره محدوده سد سفیدرود که در طول 40 سال اخیر بی‌سابقه بوده است، مقرر شد کمیته منطقه‌ای آبیاری و زهکشی گیلان نیز توصیه‌هایی جهت کاهش تنش‌ها در سال پیش‌رو ارایه نماید. در این راستا مقرر شد هر یک از اعضای محترم موارد مهمی را که در نظر دارند، در حد یک یا دو جمله کاربردی در جلسه بعد ارایه نمایند.    

 

شماره جلسه

تاریخ

ساعت شروع

ساعت پایان

مکان

00-07

1400-10-29

12:20

14:20

سالن کنفرانس شرکت سهامی آب منطقه ­ای گیلان

مصوبات:

1-مقرر شد به سبب اهمیت موضوع، جلسه بهمن ماه کمیته به موضوع آب بندان ها و نقش آنها در مدیریت آبی استان، متولیان و دستگاه های ذی ربط، ظرفیت های موجود و پتانسیل های این ذخیره گاه و... اختصاص یابد.

2-به منظور تهیه نقشه نقاط آسیب پذیر استان در خشکسالی، مقرر شد برای شروع، سرکار خانم مهندس رشتچی دبیر محترم اجرایی کمیته نسبت به ارائه کاری که چندین سال قبل در این ارتباط انجام داده بودند، اقدام نمایند.

3-با عنایت به اعلام علاقه مندی نماینده محترم اداره کل شیلات استان برای حضور در کمیته و ارائه گزارشی از فعالیت های آن اداره کل و اعلام نظراتشان روی بیانیه شماره 2 کمیته، مقرر شد جلسه اسفند ماه به اداره کل شیلات استان اختصاص یابد.

 

 

شماره جلسه

تاریخ

ساعت شروع

ساعت پایان

مکان

00-06

1400-10-15

12:15

14:20

سالن کنفرانس شرکت سهامی آب منطقه ­ای گیلان

مصوبات:

1- مقرر شد به منظور مستندسازی فعالیت‌های کمیته، هر یک از اعضای محترم خلاصه‌ای در حد دو صفحه از موضوعی که در سال جاری ارایه نمودند را تهیه و به دبیرخانه کمیته تحویل نمایند تا در پایان هر سال این موضوعات در قالب یک مجلد تهیه و تدوین شده و در اختیار علاقه‌مندان نیز قرار گیرد.

2- مقرر شد اعضای محترم دانشگاهی پایان نامه‌های با موضوعات مطرح در کمیته را که قابلیت ارایه دارند معرفی نمایند تا توسط خود دانشجویان در جلسات ارایه و مورد بحث و گفتگو قرار گیرد.   

3- مقرر شد در هر جلسه متناسب با مباحث جلسه، از متخصصان مرتبط برای حضور در جلسه و استفاده از تجربیاتشان دعوت به عمل آید.

 

 

شماره جلسه

تاریخ

ساعت شروع

ساعت پایان

مکان

00-05

1400-08-26

12:15

14:20

سالن کنفرانس شرکت سهامی آب منطقه ­ای گیلان

مصوبات:

 1- مقرر شد در بیانیه ضرورت مهار آبهای سطحی با استفاده از سدهای مخزنی پیش از درج میزان بارش از کلمه حدود استفاده شود.

2- مقرر شد پس از اصلاح بیانیه ضرورت مهار آبهای سطحی با استفاده از سدهای مخزنی، مجددا متن بیانیه در گروه کمیته منطقه ای بارگذاری گردد و پس از تایید اعضا ارسال آن به ارگان های مختلف انجام پذیرد. 

3- مقرر شد بازدید کمیته با توجه به وضعیت جوی در چهارشنبه ای غیر از روزهای جلسه برنامه ریزی گردد.

4- مقرر شد هر یک از اعضای محترم نسبت به معرفی افرادی که تمایل به شرکت در جلسات کمیته دارند اقدام نمایند تا این افراد نیز به عنوان اعضای غیر رسمی در جلسات شرکت نمایند.

 

 

شماره جلسه

تاریخ

ساعت شروع

ساعت پایان

مکان

00-04

1400-07-28

11:30

14:35

سالن کنفرانس شرکت سهامی آب منطقه ­ای گیلان

مصوبات:

 1- مقرر شد آورد رودخانه های منتهی به تالاب جهت تهیه بیانیه ای در ارتباط با سد لاسک توسط سرکار خانم مهندس رشتچی در اختیار آقای دکتر اسمعیلی قرار گیرد.

2- مقرر شد جهت آشنایی با اقدامات انجام شده پیرامون معرفی ارقام مقاوم به خشکی از محقق مربوطه در موسسه تحقیقات برنج کشور، جناب آقای دکتر عبادی، دعوت به عمل آید تا جهت آشنایی اعضای محترم کمیته و رفع ابهامات سخنرانی داشته باشند.

3- مقرر شد میزان آب تجدیدپذیر درج شده در بیانیه ضرورت مهار آبهای سطحی با استفاده از سدهای مخزنی مجددا کنترل گردد.

4-مقرر شد در جلسات آتی روی مدیریت آب در محدوده فومنات سخنرانی علمی توسط آقای دکتر اسمعیلی ارایه گردد.

شماره جلسه

تاریخ

ساعت شروع

ساعت پایان

مکان

00-03

1400-06-31

11:50

14

سالن کنفرانس شرکت سهامی آب منطقه ­ای گیلان

مصوبات:

1- مقرر شد تلاش گردد تا موارد مطروحه توسط آقای مهندس پورهوشیار پیرامون تحولات آب گیلان جمع بندی و از طریق کمیته منتشر گردد.

2- با عنایت به اهمیت مستندسازی، ثبت تجربیات و رویدادهای آبی استان، پیشنهاد شد تا با استمداد از پیشکسوتان آب استان و با تلاش کمیته، تاریخ شفاهی آب گیلان به عنوان یکی از برنامه­های کمیته در دستور کار قرار گیرد.

 

 

شماره جلسه

تاریخ

ساعت شروع

ساعت پایان

مکان

00-02

1400-04-23

11

13

سالن کنفرانس شرکت سهامی آب منطقه ­ای گیلان

مصوبات:

1- مقرر شد در جهت هماهنگی و برای اطلاع از وضعیت ساخت شبکه های فرعی (سه و چهار) آبیاری و زهکشی توسط سازمان جهاد کشاورزی، هماهنگی لازم با نماینده آن سازمان در کمیته انجام پذیرد.

2- پیرامون نقاط اندازه گیری آب در سطح شبکه به صورت آنلاین که چند سالی است در شرکت آب منطقه ای گیلان مورد پیگیری قرار دارد، اطلاعات تکمیلی اخذ و در جلسه آتی کمیته ارایه گردد.

3- برداشت و ثبت داده ها چه در بخش توزیع آب در شبکه های آبیاری و زهکشی و چه در بخش رودخانه ها و مجاری آبی استان دارای اهمیت بسیار است ولیکن به نظر می رسد در سال های اخیر با توجه به کاهش پرسنل در شرکت بهره برداری و به ویژه در واحد مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای این برداشت ها برون سپاری شده اند که متاسفانه از کیفیت لازم برخوردار نبوده و یکی از دغدغه اساسی کمیته توجه ویژه به تقویت نیروی انسانی برای این بخش می باشد.

4- مقرر شد موضوع شبکه های آبیاری و زهکشی ساخته شده ای است که به هر دلیل تا کنون مورد بهره برداری قرار نگرفته اند به عنوان یکی از محورها و اولویت های کاری کمیته برای آینده در نظر گرفته شود.

5- با عنایت به این که سال آبی جاری به لحاظ میزان آورد ورودی به سد سفیدرود، دما، بارش و ... سالی خاص است، مستندسازی تجربیات فصل آبیاری یکی از مهم ترین اقداماتی است که می بایست صورت پذیرد. در این راستا پیشنهاد شد پس از پایان فصل آبیاری از اعضای محترم کمیته منابع و مصارف استان دعوت به عمل آید و به هر دستگاه ده دقیقه فرصت داده شود تا مجموعه اقدامات خاص انجام شده در سال جاری را بیان و کمیته نسبت به مستندسازی، جمع بندی و تحلیل اقدامات انجام شده اقدام نماید.

6- طرح پیشنهادی خانم مهندس جوادزاده با موضوع "بررسی اثرات احتمالی تغییر اقلیم بر منابع آب سطحی (مطالعه موردی رودخانه قزل اوزن از شاخه های اصلی رودخانه سفیدرود)" مطرح و با درنظر گرفتن اثر سدهای بالادست مورد پذیرش قرار گرفت.

1- مقرر شد در جهت هماهنگی و برای اطلاع از وضعیت ساخت شبکه های فرعی (سه و چهار) آبیاری و زهکشی توسط سازمان جهاد کشاورزی، هماهنگی لازم با نماینده آن سازمان در کمیته انجام پذیرد.

2- پیرامون نقاط اندازه گیری آب در سطح شبکه به صورت آنلاین که چند سالی است در شرکت آب منطقه ای گیلان مورد پیگیری قرار دارد، اطلاعات تکمیلی اخذ و در جلسه آتی کمیته ارایه گردد.

3- برداشت و ثبت داده ها چه در بخش توزیع آب در شبکه های آبیاری و زهکشی و چه در بخش رودخانه ها و مجاری آبی استان دارای اهمیت بسیار است ولیکن به نظر می رسد در سال های اخیر با توجه به کاهش پرسنل در شرکت بهره برداری و به ویژه در واحد مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای این برداشت ها برون سپاری شده اند که متاسفانه از کیفیت لازم برخوردار نبوده و یکی از دغدغه اساسی کمیته توجه ویژه به تقویت نیروی انسانی برای این بخش می باشد.

4- مقرر شد موضوع شبکه های آبیاری و زهکشی ساخته شده ای است که به هر دلیل تا کنون مورد بهره برداری قرار نگرفته اند به عنوان یکی از محورها و اولویت های کاری کمیته برای آینده در نظر گرفته شود.

5- با عنایت به این که سال آبی جاری به لحاظ میزان آورد ورودی به سد سفیدرود، دما، بارش و ... سالی خاص است، مستندسازی تجربیات فصل آبیاری یکی از مهم ترین اقداماتی است که می بایست صورت پذیرد. در این راستا پیشنهاد شد پس از پایان فصل آبیاری از اعضای محترم کمیته منابع و مصارف استان دعوت به عمل آید و به هر دستگاه ده دقیقه فرصت داده شود تا مجموعه اقدامات خاص انجام شده در سال جاری را بیان و کمیته نسبت به مستندسازی، جمع بندی و تحلیل اقدامات انجام شده اقدام نماید.

6- طرح پیشنهادی خانم مهندس جوادزاده با موضوع "بررسی اثرات احتمالی تغییر اقلیم بر منابع آب سطحی (مطالعه موردی رودخانه قزل اوزن از شاخه های اصلی رودخانه سفیدرود)" مطرح و با درنظر گرفتن اثر سدهای بالادست مورد پذیرش قرار گرفت.

 

 

شماره جلسه

تاریخ

ساعت شروع

ساعت پایان

مکان

00-01

1400-02-29

12

13:45

سالن کنفرانس شرکت سهامی آب منطقه ­ای گیلان

مصوبات:

 1. پیرامون کاهش 90 درصدی ورودی آب به سد سفیدرود اطلاعات کامل تری اخذ و موضوع در جلسه آینده کمیته مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
 2. بیاینه "ضرورت مهار ابهای سطحی استان گیلان با استفاده از سدهای مخزنی" تایید و مقرر شد در قسمت هایی که امکان آن وجود دارد، متن­ها با جدول یا نمودار جایگزین شوند. همچنین به منظور کاهش تعداد صفحات فونت بیانیه کوچکتر گردد.
 3. مقرر شد اعضای محترمی که هنوز روی بیانیه اظهارنظر نکرده­ اند نظرات خود را حداکثر ظرف مدت یک هفته ارائه نمایند. عدم دریافت نظرات در موعد مقرر به منزله تایید بیانیه خواهد بود.
 4. با عنایت به نتایج بسیار قابل توجه ارائه شده توسط آقای دکتر اسمعیلی در سخنرانی علمی" وضعیت رعایت حد بستر و حریم رودخانه­ های کرگانرود و ناورود" مقرر شد چکیده ای اجرایی در حد دو صفحه توسط ایشان آماده و جهت اقدامات بعدی در اختیار کمیته قرار گیرد.
 5. در جهت اطلاع رسانی فعالیت­های کمیته منطقه­ای گیلان مقرر شد هماهنگی لازم با دفتر روابط عمومی آب منطقه­ ای گیلان انجام پذیرد تا در صورت امکان موارد مرتبط با کمیته در تابلو اعلانات شرکت آب منطقه­ ای نصب گردد. همچنین امکان ایجاد این دسترسی از طریق سازمان جهاد کشاورزی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

 

 

 

شماره جلسه

تاریخ

ساعت شروع

ساعت پایان

مکان

99-8

99-12-20

12

13:20

سالن کنفرانس شرکت سهامی آب منطقه ­ای گیلان

مصوبات:

1-به منظور اجتناب از طولانی شدن بیانیه از یک سو و لزوم اشاره به همه مواردی که ممکن است محل پرسش باشد از سوی دیگر، مقرر شد همه موضوعاتی که در بیانیه درج می گردد کلی بوده و در صورت نیاز به توضیحات بیشتر در هر محور بیانیه دارای پیوست گردد.

2-مقرر شد نیازها در بخش شرب، صنعت و کشاورزی نیز به بیانیه اضافه گردد.

3-با توجه به این که هم منابع و هم مصارف دارای عدم قطعیت هایی هستند مقرر شد این مورد در چشم انداز آتی در نظر گرفته شود. همچنین اثرات تغییرات کمی و کیفی رودخانه سفیدرود نیز به بیانیه اضافه گردد.

4-مقرر شد مستندات مربوط به تغییر اقلیم توسط آقای دکتر پیرمرادیان به کمیته ارایه گردد.

5-مقرر شد به منظور تدقیق اطلاعات درج شده در بیانیه، حجم ذخیره آب در آب بندان ها در شرایط کنونی و چشم انداز آتی (با فرض بهسازی) و نیز اطلاعات مربوط به آب های زیرزمینی توسط سرکار خانم مهندس رشتچی و آخرین اطلاعات ارایه شده در طرح سازگاری با کم آبی استان، توسط آقای دکتر مهرمطلق به کمیته ارایه گردد.

6-مقرر شد اطلاعات مربوط به کاهش بارش و افزایش تبخیر از واحد مطالعات آب منطقه ای گیلان اخذ گردد.

7-مقرر شد مشکل عدم وجود ساختگاه مناسب برای احداث سد و نیز تخریب زیست محیطی به متن بیانیه اضافه شود.

8-مقرر شد برای شروع ارتباط با سایر کمیته های منطقه ای ابتدا دستور کارها و صورتجلسات کمیته های استان هایی که در حوضه مشترک آبی هستند و نیز استان های همجوار، بررسی و سپس تصمیم گیری لازم پیرامون نحوه برقراری ارتباط (محورهای مشترک) انجام پذیرد.

 

 

شماره جلسه

تاریخ

ساعت شروع

ساعت پایان

مکان

99-7

99-11-29

12:20

14:20

سالن کنفرانس شرکت سهامی آب منطقه ­ای گیلان

مصوبات:

1-با توجه به محدودیت­های ناشی از بیماری کووید 19 مقرر شد از این پس جلسات کمیته در همان روزها و ساعات تعیین شده، به صورت مجازی و از طریق اسکایپ برگزار گردد.

2-مقرر شد برای نهایی نمودن پیش ­نویس تهیه شده روی بیانیه ضرورت مهار آب­ های سطحی حوضه­ های داخلی استان گیلان یک جلسه اختصاصی برگزار گردد.

3-مقرر شد در جهت تبادل نظر و رشد ارتقای سطح فعالیت­ های کمیته و نیز لحاظ مسائل مطرح در حوضه­ های آبریز مشترک، ارتباطاتی با کمیته­ های منطقه ­ای استان­های همجوار برقرار گردد.

4-مقرر شد با توجه به حجم فعالیت­های کمیته منطقه­ای و لزوم برقراری ارتباطات دبیرخانه­ای با کمیته ملی و سایر ارگان­ها از مدیرعامل محترم شرکت آب منطقه ­ای گیلان درخواست گردد تا نیرویی به عنوان همکار به کمیته اختصاص یابد. همچنین با عنایت به توانایی­ های خانم مهندس رشتچی، مشارکت و فعالیت ایشان به عنوان دبیر اجرایی افزایش یابد.

 

 

شماره جلسه

تاریخ

ساعت شروع

ساعت پایان

مکان

99-6

99-07-30

12:30

14:00

سالن کنفرانس شرکت سهامی آب منطقه ­ای گیلان

مصوبات:

1-بیانیه اقدامات لازم برای مواجهه با بارندگی انتهای فصل مصوب و مقرر شد به همه دستگاه­های دست اندر کار ارسال گردد.

2-مقرر شد در صورت مساعد بودن وضعیت جوی، جلسه آتی کمیته (چهارشنبه مورخ 28/08/1399) به بازدید از سد لاستیکی باغبانان و فلوم چوبر از شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود، اختصاص یابد.

3-مقرر شد در صورت مساعد بودن وضعیت جوی، جلسه دی ماه کمیته (چهارشنبه مورخ 24/10/99) به بازدید از رودخانه شمرود در محدوده گلرودبار (به سبب برداشت شن و ماسه از رودخانه و آسیب به سردهنه های آبیاری در منطقه)، اختصاص یابد.

4-مقرر شد بیانیه ضرورت مهار آبهای استان تدوین و پیش نویس مربوطه پیش از جلسه آذر ماه جهت اظهار نظر در اختیار اعضای محترم قرار گیرد.

 

 

شماره جلسه

تاریخ

ساعت شروع

ساعت پایان

مکان

99-5

99-07-27

12:15

14:00

سالن کنفرانس شرکت سهامی آب منطقه ­ای گیلان

مصوبات:

1-قانون توزیع عادلانه آب توسط شرکت کنندگان مطالعه و پیشنهادات جهت اصلاح آن با فرمت زیر ارایه گردد:

نظرات و پیشنهادات کلی:

نظرات در خصوص کلیت قانون توزیع عادلانه آب

نقدهای وارده هر فصل به صورت مجزا:

 

پیشنهادات کلی اصلاحی در خصوص هر فصل به صورت مجزا:

 

متن پیشنهادی ماده قانونی جدید، اصلاحی، جایگزینی یا حذفی:

 

فصل مربوطه:

 

شماره ماده:

 

                      پیشنهاد متن ماده قانونی:

 

2- پیش نویس قانون جامع آب نیز توسط شرکت کنندگان مطالعه و نظرات در دو بخش الف: انتقادات و پیشنهادات کلی به پیش نویس و ب: اصلاحات پیشنهادی با ذکر شماره ماده اعلام گردد.

3- به سبب محدودیت زمانی مقرر شد کلیه نظرات حداکثر تا روز سه شنبه مورخ 1399/08/06 به مسئول کمیته منطقه ای گیلان تحویل گردد تا پس از جمع بندی محددا در یک جلسه عمومی به بحث و بررسی گذاشته و نهایی گردد.

4- مقرر شدمسئول کمیته منطقه ای هماهنگی لازم با دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفا را پیرامون تمدید زمان پاسخ به نامه شماره 99/29199/710 مورخ 1399/07/09 و نیز چگونگی تدوین پیش نویس به انجام رساند.

 

 

 

شماره جلسه

تاریخ

ساعت شروع

ساعت پایان

مکان

99-4

99-06-26

12:30

14:45

سالن کنفرانس شرکت سهامی آب منطقه ­ای گیلان

 

مصوبات:

1- مقرر شد زمان هر جلسه به سه قسمت 1- اخبار و رویدادها، 2- ارائه پیشرفت کاری اعضا روی موضوع مطالعاتی پیشنهادی خود و 3- تبادل نظر و جمع بندی نظرات روی موضوعات عمومی جلسه که از پیش تعیین می گردد، تقسیم و مدیریت شود.

2- مقرر شد کمیته بیانیه ای را پیرامون بارندگی انتهای فصل کشت و عوامل موثر در کاهش آسیب­ های آن صادر نماید و در این راستا پیش­ نویس مربوطه پیش از جلسه آتی جهت اظهارنظر در اختیار اعضای محترم قرار گیرد.

3- مقرر شد بیانیه هایی پیرامون آب بندان­ ها و نیز ضرورت مهار آب­ های استان تدوین و در این راستا پیش نویس­ های مربوطه پیش از جلسات جمع ­بندی و در اختیار اعضای محترم قرار گیرد.

 

 

 

شماره جلسه

تاریخ

ساعت شروع

ساعت پایان

مکان

99-3

99-05-29

12:30

14:30

سالن کنفرانس شرکت سهامی آب منطقه ­ای گیلان

 

مصوبات:

1-طرح پیشنهادی آقای دکتر یزدانی با موضوع " تطبیق آبیاری نوبتی با آبیاری تناوبی" به مدت 12 ماه و با شروع فعالیت از مهر 1399 مصوب و مقرر شد در پایان دوره، نتایج این مطالعه در قالب بیانیه ارائه گردد.

2-طرح پیشنهادی آقای دکتر مهرمطلق با موضوع "بهینه ­سازی نوبت بندی آب کشاورزی در دشت گیلان" به مدت 12 ماه و با شروع فعالیت از مهر 1399 مصوب و مقرر شد در پایان دوره، نتایج این مطالعه در قالب سخنرانی ارائه گردد.

3-طرح پیشنهادی خانم مهندس رشتچی و آقای مهندس حسن­ زاده با موضوع "امکان برآورد کمیت، کیفیت و تاثیر آب­ های برگشتی بر منابع آبیاری در استان گیلان"مطرح و لیکن علی­رغم ضروری بودن موضوع مقرر شد انجام آن به دلیل گستردگی و نیز ایجاد شرایط اطمینان از اجرایی شدن طرح با بررسی کلیه جوانب، بازنگری و دست کم محدوده مشخصی که امکان دسترسی به حداقل داده ­ها موجود باشد، برای انجام مطالعه تعیین گردد.

4-طرح پیشنهادی آقای مهندس پورهوشیار با موضوع "مطالعه سازه­ های انحراف انحراف آب از رودخانه­ های استان" مطرح و به دلیل گستردگی موضوع و ایجاد شرایط اطمینان از اجرایی شدن آن، مقرر شد با بررسی کلیه جوانب موضوع بازنگری و در جلسه آتی کمیته تعیین تکلیف گردد.

5-طرح پیشنهادی خانم دکتر سلحشور با موضوع "ارزیابی اثرگذاری سد های لاستیکی" به مدت 12 ماه و با شروع فعالیت از مهر 1399 مصوب و مقرر شد در پایان دوره، نتایج این مطالعه در قالب بیانیه ارائه گردد.

6-مقرر شد هر یک از اعضای محترم کمیته منطقه ­ای نسبت به تدوین پروپوزال کامل به همراه برنامه زمان بندی موضوع مصوب اقدام نموده و با شروع فعالیت مطالعاتی خود، خلاصه ­ای از فعالیت­ های ماهانه انجام شده را در هر جلسه ارائه نمایند.

7-با توجه به پیشنهاد آقای دکتر یزدانی و استقبال حاضران مقرر شد هر یک از اعضای محترم کمیته منطقه ای، تیم مورد نظر برای انجام مطالعه خود را در جلسات آتی معرفی و در صورت امکان زیرکارگروه­ هایی با محوریت موضوع مورد مطالعه، تشکیل گردد.

 

 

 

شماره جلسه

تاریخ

ساعت شروع

ساعت پایان

مکان

99-2

99-04-25

12:00

14:30

سالن کنفرانس شرکت سهامی آب منطقه ­ای گیلان

 

مصوبات:

1- مقرر شد برنامه بازدید سال 1399 کمیته، در جلسه آتی مطرح و تعیین تکلیف گردد.

2- به منظور تسریع در تدوین و تصویب برنامه کار کمیته در سال 1399 مقرر شد اعضای محترم، خلاصه یک صفحه ای از موضوع یا موضوعات مورد علاقه خود را حداکثر تا پایان هفته آینده (1399/05/03) در اختیار کمیته قراردهند تا با اشتراک گذاری آنها، بررسی و تصویب موضوعات در جلسه آتی با سرعت بیشتری پیگیری گردد.

 

 

 

شماره جلسه

تاریخ

ساعت شروع

ساعت پایان

مکان

99-1

99-03-21

10:15

13:00

سالن کنفرانس شرکت سهامی آب منطقه ­ای گیلان

 
 
مصوبات:

1- مقرر شد جلسات کمیته به صورت ثابت در آخرین چهارشنبه هر ماه راس ساعت 12 برگزار و چنانچه موعد تعیین تعطیل رسمی باشد، جلسه در هفته قبل یا بعد از آن (با هماهنگی) برگزار گردد.

2- سرکار خانم مهندس لیدا رشتچی با عنایت به سوابق و تجربیاتشان در بحث شبکه­ های آبیاری و زهکشی استان و به ویژه کمیته منطقه ­ای، به عنوان دبیر اجرایی کمیته انتخاب شدند.

3- مقرر شد هر یک از اعضای محترم موضوعاتی را که تمایل دارند در سال 99 به صورت فردی یا تیمی روی آن کار کنند، در جلسه آتی ارائه نمایند در این راستا و به منظور انطباق فعالیت ­های کمیته منطقه ­ای با برنامه ­های آتی کمیته ملی آبیاری و زهکشی، مقرر شد برنامه ­های آینده کمیته ملی آبیاری و زهکشی (چشم انداز) در اختیار اعضا قرار گیرد.

4- مقرر شد برای کمیته یک کانال یا وب سایت جهت فعالیت در فضای مجازی ایجاد گردد تا تبادل نظر و اشتراک­ گذاری اطلاعات راحت تر انجام پذیرد. همچنین علاقه مندان بتوانند از فعالیت های کمیته آگاه شده و امکان دسترسی آسان به کمیته را داشته باشند.

 

 

 

جلسات برگزار شده گروه اصلی کمیته منطقه ای

 
مجموع جلسات برگزار شده گروه اصلی کمیته منطقه ای در سال 1391 به همراه مصوبات دریافت فایل
مجموع جلسات برگزار شده گروه اصلی کمیته منطقه ای در سال 1392 به همراه مصوبات دریافت فایل
مجموع جلسات برگزار شده گروه اصلی کمیته منطقه ای در سال 1393 به همراه مصوبات دریافت فایل
مجموع جلسات برگزار شده گروه اصلی کمیته منطقه ای در سال 1394 به همراه مصوبات دریافت فایل
مجموع جلسات برگزار شده گروه اصلی کمیته منطقه ای در سال 1395 به همراه مصوبات دریافت فایل
مجموع جلسات برگزار شده گروه اصلی کمیته منطقه ای در سال 1396 به همراه مصوبات دریافت فایل
مجموع جلسات برگزار شده گروه اصلی کمیته منطقه ای در سال 1397 به همراه مصوبات دریافت فایل
مجموع جلسات برگزار شده گروه اصلی کمیته منطقه ای در سال 1398 به همراه مصوبات دریافت فایل
 

 تاریخ ثبت : 24 فروردین 1394
  آخرین به روزرسانی : 30 شهریور 1401
 مدیر سایت
 87060
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 13
 • بیشترین بازدید همزمان : 621
 • بازدید امروز : 3,173
 • بازدید دیروز : 7,134
 • کل بازدید : 7,089,441
 • آخرین به روزرسانی : 2 اسفند 1402 13:01:48
 • شناسه IP شما : 3.239.76.25

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : رشت، بلوار امام خمینی، شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان
 • کدپستی : 4188866789
 • تلفن : 9-32669021-013
 • فاکس : 32667083-013
 • پست الکترونیکی : info[at]glrw.ir
 • پیامک : 1000602331
 • تلفن گویا :