|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

فراخوان مزایده فروش 190 اصله درخت توسکا، لیلکی، گردو و لرگ واقع در حریم کانال 31- S2G روستای کلنگستان صومعه سرا

 

کد سند

نوع آگهی

مزایده یك مرحله‌ای

واحد منتشر کننده

معاونت مالی و پشتیبانی

موضوع

فراخوان مزایده فروش 190 اصله درخت توسکا، لیلکی، گردو و لرگ واقع در حریم کانال 31- S2G روستای کلنگستان صومعه سرا

تشریح

فراخوان مزایده فروش 190 اصله درخت توسکا، لیلکی، گردو و لرگ واقع در حریم کانال 31- S2G روستای کلنگستان صومعه سرا

1- شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان درنظردارد فروش 190 اصله درخت توسکا، لیلکی، گردو و لرگ واقع در حریم کانال 31- S2G روستای کلنگستان صومعه سرا در مختصات جغرافیایی :

 X:338117 – Y: 4139694 و X:338076 - Y: 4139759 وY:4139757X: 338109 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان 6002001076000002 از طریق فراخوان مزایده عمومی جزئی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.کلیه مراحل برگزاری فراخوان مزایده از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی(ستادیران) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه، مراحل ثبت نام در سامانه و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. به پیشنهادهای واصله خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و همچنین به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر واصل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

2- برنده مزایده مکلف است پس از اعلام برنده در سامانه و ظرف مدت 4 روز نسبت به واریز کل وجه مزایده به شبای 510100004001109304019854 IR با شناسه واریز 326109352218500631000037226214 بنام تمرکز وجوه درآمد شرکت (فروشنده)، نزد بانک مرکزی ج . ا. ا اقدام نماید و در غیر اینصورت مزایده ابطال خواهد شد. ضمناً کلیه هزینه های قطع، تبدیل، بارگیری و حمل و . . .  بر عهده خریدار می باشد.

3- به منظور رعایت الزامات و تعهدات منابع طبیعی و زیست محیطی برنده مزایده مکلف است سفته معادل 600،000،000 ریال ( ششصد میلیون ریال) به شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان ارائه نموده و ظرف مدت حداکثر 40 روز از تاریخ ابلاغ برنده در سامانه تدارکات الکترونیکی(ستادیران) نسبت به قطع، تبدیل، بارگیری و انتقال درختان و . . .  اقدام گردد.

4- در صورت تاخیر برنده مزایده در انجام تعهدات خود ، روزانه مبلغ 20،000،000 ریال (بیست میلیون ریال) به عنوان خسارت تاخیر از محل تضمین مأخوذه یا واریز نقدی برنده مزایده ضبط و وصول خواهد شد.

5- بیمه مسئولیت مدنی و یا بیمه های دیگر مربوط به نیروی انسانی بکار گرفته شده به عهده برنده مزایده می باشد و شرکت هیچگونه تعهدی در این خصوص ندارد.

6- بارگذاری مدارک و مستندات ذیل در سامانه ستاد ایران برای شرکت در مزایده الزامی میباشد :

الف) برای اشخاص حقیقی :

1- تصویر شناسنامه

2-تصویر کارت ملی

3- آدرس دقیق پستی به همراه کد پستی :  

4- شماره تلفن ثابت :                        ، فکس :                     

شماره همراه :

 ب) برای اشخاص حقوقی :

1- اساسنامه و مدارک ثبتی شرکت های حقوقی و تصویر کارت ملی و شناسنامه صاحبان امضاء مجاز 

2- آدرس دقیق پستی به همراه کد پستی :  

3- شماره تلفن ثابت :                       ، فکس :                                   شماره همراه :      

7- مزایده گران مکلف هستند شرایط شرکت در مزایده را تایید و پس از مهر و امضاء/ اثر انگشت در سامانه تدارکات الکترونیکی(ستادیران) بارگذاری نمایند.

8- لازم به ذکر است بازدید از مورد مزایده الزامی می باشد و متقاضیانی می توانند در مزایده شرکت نمایند و پیشنهاد قیمت آنها مورد قبول واقع می شود که الزاماً از مورد مزایده بازدید بعمل آورده و فرم بازدید پیوست را تکمیل نمایند و در غیر اینصورت پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان مورد قبول واقع نشده و رد خواهد شد.

 

                                                                  

                                                                        نام و نام خانوادگی مزایده گر : 

                                                                         امضاء و مهر (اثر انگشت)

میزان برآورد هزینه

تضمین مورد نیاز

محل تامین اعتبار

مدت زمان اجرا

اعتبار پیشنهاد

احتمال تمدید مهلت

بله

محل اجرای پروژه

تضمین نظارت

محل بازگشایی

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir

بازگشایی پاکات

بین المللی است

خیر

نام روزنامه

هزینه دریافت اوراق

مهلت ارسال اسناد

تاریخ انتشار در روزنامه

تاریخ آغاز

جلسه پرسش و پاسخ

تاریخ تمدید دریافت/ خرید

تاریخ تمدید مهلت ارسال اسناد

اعلام نتیجه

  تاریخ ثبت : 11 بهمن 1402
 کارشناس بازرگانی
 387
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 29
 • بیشترین بازدید همزمان : 621
 • بازدید امروز : 2,467
 • بازدید دیروز :
 • کل بازدید : 7,579,142
 • آخرین به روزرسانی : 23 خرداد 1403 06:56:01
 • شناسه IP شما : 100.28.2.72

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : رشت، بلوار امام خمینی، شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان
 • کدپستی : 4188866789
 • تلفن : 9-32669021-013
 • فاکس : 32667083-013
 • پست الکترونیکی : info[at]glrw.ir
 • پیامک : 1000602331
 • تلفن گویا :