|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

تأمین خدمات مورد نیاز ستاد شرکت آب منطقه ای گیلان، امورات مستقر در شهرستان ها و دفتر سدهای گیلان

                                                                               آگهی مناقصه شماره ۲۰۰۲۰۰۱۰۷۶۰۰۰۰۱۴

شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان در نظر دارد تأمین امور خدماتی مورد نیاز خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان ۲۰۰۲۰۰۱۰۷۶۰۰۰۰۱۴ از طریق فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستادیران) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت بر خط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را بعمل آورند. به پیشنهادهای واصله خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و همچنین به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر واصل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

1-نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان- رشت بلوار امام خمینی، تلفن 9-32669021- 013

2-موضوع مناقصه : تأمین خدمات مورد نیاز ستاد شرکت آب منطقه ای گیلان، امورات مستقر در شهرستان ها و دفتر سدهای گیلان به  شرح خدمات مندرج در اسناد مناقصه.

3- مبلغ برآورد اولیه مناقصه بدون احتساب سود پیمانکار  : به عدد 171،967،688،854 ریال (یکصد و هفتاد و یک میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون و ششصد و هشتاد و هشت هزار و هشتصد و پنجاه و چهار ریال)

4- مدت قرارداد :  یکسال شمسی مندرج در اسناد مناقصه

5- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه :  تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 8،598،384،443 ریال (هشت میلیارد و پانصد و نود و هشت میلیون و سیصد و هشتاد و چهار هزار و چهارصد و چهل و سه ریال) می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی یا فیش نقدی یا پرداخت الکترونیکی تهیه و اصل آن در موعد مقرر تحویل دبیرخانه حراست شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان گردیده و تصویر آن نیز در موعد مقرر طبق ضوابط و الزامات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در سامانه مزبور بارگذاری شود.

6-تاریخ، مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه :

متقاضیان میتوانند از ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 27/04/1402 لغایت رأس ساعت 14 روز  شنبه مورخ 31/04/1402 از طریق مراجعه به سامانه ستادایران به آدرس www.setadiran.ir برای دانلود اسناد مناقصه اقدام نمایند.

7- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت و زمان بازگشایی پاکات :

- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : تا رأس ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 10/05/1402

- زمان بازگشایی : رأس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 11/05/1402 در کمیسیون مناقصه

8-مدت اعتبار پیشنهادات : 180 روز بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهاد می باشد.

9-اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : تلفن مرکز راهبری و پشتیبانی 1456می باشد.

10-هزینه چاپ کلیه آگهی های مربوطه به موضوع مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد.

شماره تماس دفتر امور تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان : 32660913-013

                                                                       آدرس اینترنتی سامانه ستادایران :                                      www.setadiran.ir

آدرس اینترنتی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان :                WWW.GLRW.IR

آدرس اینترنتی پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصا ت          :          iets.mporg.ir

 

 

       
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

شرکت در آگهی
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 27
 • بیشترین بازدید همزمان : 621
 • بازدید امروز : 2,311
 • بازدید دیروز :
 • کل بازدید : 7,578,986
 • آخرین به روزرسانی : 23 خرداد 1403 06:56:01
 • شناسه IP شما : 100.28.2.72

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : رشت، بلوار امام خمینی، شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان
 • کدپستی : 4188866789
 • تلفن : 9-32669021-013
 • فاکس : 32667083-013
 • پست الکترونیکی : info[at]glrw.ir
 • پیامک : 1000602331
 • تلفن گویا :