چهارشنبه, 20 فروردین 1399

اطلاعات مکان-مرجع (GIS)

عنوان نقشه دریافت فایل
نقشه همباران استان گیلان سال آبی 96-97 دانلود نقشه
نقشه وضعیت خشکسالی-ترسالی استان گیلان سال آبی 1396-1397 دانلود نقشه
نقشه پیش بینی خشکسالی- ترسالی به تفکیک شهرستانهای استان گیلان سال آبی97-1398 دانلود نقشه
نقشه پیش بینی خشکسالی- ترسالی استان گیلان سال آبی1397-1398 دانلود نقشه
نقشه خشکسالی- ترسالی استان گیلان سال آبی 95-96 دانلود نقشه
نقشه همباران استان گیلان سال آبی 95-96 دانلود نقشه
تصویر مقایسه ای آب معادل برف حوضه آبریز سد سفیدرود در ماه فوریه 2017 و2018 دانلود نقشه
تصویر مقایسه ای متوسط ارتفاع آب معادل برف حوضه آبریز سد سفیدرود در ماه ژانویه2018 و2017 دانلود نقشه
تصویر مقایسه ای آب معادل برف حوضه آبریز سد سفیدرود در ماه دسامبر 2016 و2017 دانلود نقشه
تصویر 8 روزه پوشش برف محدوده های مطالعاتی استان گیلان 96/12/7 دانلود نقشه
تصویر 8 روزه پوشش برف محدوده های مطالعاتی استان گیلان96/11/5     دانلود نقشه
تصویر 8 روزه پوشش برف محدوده های مطالعاتی استان گیلان 96/10/6  دانلود نقشه
نمودار روند سطح پوشش برف از حوضه آبریز سد سفیدرود دانلود نقشه
تصویر 8 روزه پوشش برف از حوضه آبریز سد سفیدرود 96/12/7 دانلود نقشه
تصویر 8 روزه پوشش برف از حوضه آبریز سد سفیدرود 96/11/5 دانلود نقشه
تصویر 8 روزه پوشش برف از حوضه آبریز سد سفیدرود 96/10/6 دانلود نقشه
نقشه شاخص SPI سال آبی 95-94 دانلود نقشه
نقشه پیش بینی خشکسالی-ترسالی سال آبی 95-94 دانلود نقشه
تصویر پوشش برف حوضه آبریز سد سفیدرود  95/01/30 دانلود نقشه
پوشش برف یک روزه حوضه آبریز سد سفیدرود 95/10/24 دانلود نقشه
پوشش برف محدوده های مطالعاتی استان 94/10/11 دانلود نقشه
پوشش برف 8 روزه حوضه آبریز سد سفیدرود(1)   95/10/24 دانلود نقشه
پوشش برف 8 روزه حوضه آبریز سد سفیدرود(2)   95/10/24 دانلود نقشه
پوشش برف حوضه آبریز سد سفیدرود  95/09/30 دانلود نقشه
نقشه همباران سال آبی 93-94 دانلود نقشه
نقشه موقعیت ایستگاههای آب و هواشناسی استان گیلان دانلود
نقشه موقعیت ایستگاههای هیدرومتری فعال استان گیلان دانلود
پیش بینی آب و هوای استان گیلان94-93 دانلود
پوشش برف استان گیلان 93/12/15 دانلود
پوشش برف حوضه آبریز سد سفیدرود- 93/12/9 دانلود
آب معادل برف استان گیلان - 93/9/4 دانلود
نقشه هم باران استان گیلان93-92 دانلود
خشکسالی استان گیلان 93-92 دانلود
موقعیت ایستگاههای آب و هواشناسی استان گیلان دانلود
جنگل های استان گیلان دانلود
نقشه موقعیت حوضه های تلفیق مطالعات دانلود

 

نقشه های GIS  دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب های سطحی


    بازدید:10637

    تاریخ ثبت: 1394/02/15
    آخرین به روزرسانی: 1397/08/26