سه‌شنبه, 4 تیر 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
مناقصه 244-97- حفاظت فیزیکی شرکت مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1398/01/18 315

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/19

بازدید:315

مزایده 112-97- فروش اقلام ضایعاتی امور سدها در دو گروه مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/12/26 68

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/15

بازدید:68

مناقصه 243-97- تأمین خدمات مورد نیاز ستاد شرکت، امورات مستقر در شهرستانها و دفتر سدهای گیلان مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/12/25 67

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/12

بازدید:67

تجدید مزایده 111-97-فروش اقلام ضایعاتی امور سدها در سه گروه مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/12/04 138

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/17

بازدید:138

مزایده 112-97- فروش عرصه و اعیان زمین ماشین آلات مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/12/01 78

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/16

بازدید:78

تجدید مناقصه 242-97- تأمین خدمات خودرویی ستاد شرکت و امور سدها مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/10/25 170

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/12

بازدید:170

مناقصه 242-97- تأمین خدمات خودرویی ستاد شرکت و امور سدها مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/09/20 187

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/05

بازدید:187

مزایده 111-97- فروش اقلام ضایعاتی امور سدهای گیلان در سه گروه آهن آلات- آلومینیوم- مس روکش دار مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/09/10 147

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/22

بازدید:147

مزایده 110-97- فروش عرصه و اعیان زمین ماشین آلات مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/07/29 145

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/09

بازدید:145

مزایده 109-97- فروش خاک آببندانهای علی بوزایه- استطلک- نمس مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/07/29 174

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/09

بازدید:174

مناقصه 241-97- خرید انواع لوله پلی اتیلن طرح آبرسانی به شهرهای رودسر و چابکسر و واجارگاه و رحیم آباد مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/06/25 99

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/09

بازدید:99

مناقصه 240-97- تأمین خدمات خودرویی طرحهای عمرانی شرکت مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/04/23 86

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/09

بازدید:86

مناقصه 238-97- خرید لوله های بتنی سد شهر بیجار مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 82

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/09

بازدید:82

مناقصه 239-97- خرید لوله های بتنی خط انتقال نهر چپک چکه مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 87

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/09

بازدید:87

مزایده108-96-فروش عرصه و اعیان سایت ماشین آلات و انبارهای سابق شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/12/12 706

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/06

بازدید:706

خرید خدمات استقرار آزمایشگاه واحد محلی در محل احداث سد دیورش ارزیابی طرح و توسعه 297

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/18

بازدید:297

(حراج-حضوری) فروش محصول سردرختی باغ زیتون حراج امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 720

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/20

بازدید:720

مناقصه 237-96- تأمین خدمات گشت و بازرسی شرکت مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/06/25 561

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/08

بازدید:561

تجدید مناقصه الف – ب – 234 – 96- تأمین خدمات مورد نیاز ستاد شرکت آب منطقه ای گیلان و امورات مستقر در شهرستان ها مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/04/03 592

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/18

بازدید:592

ارزیابی کیفی احداث سد لاستیکی خانه های آسیاب آستارا برر روی رودخانه ملاهادی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 659

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/06

بازدید:659

1 2 صفحه: