شنبه, 4 اسفند 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
تجدید مزایده 111-97-فروش اقلام ضایعاتی امور سدها در سه گروه مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/12/04 71

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/17

بازدید:71

مزایده 112-97- فروش عرصه و اعیان زمین ماشین آلات مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/12/01 30

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/16

بازدید:30

تجدید مناقصه 242-97- تأمین خدمات خودرویی ستاد شرکت و امور سدها مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/10/25 122

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/12

بازدید:122

مناقصه 242-97- تأمین خدمات خودرویی ستاد شرکت و امور سدها مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/09/20 139

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/05

بازدید:139

مزایده 111-97- فروش اقلام ضایعاتی امور سدهای گیلان در سه گروه آهن آلات- آلومینیوم- مس روکش دار مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/09/10 108

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/22

بازدید:108

مزایده 110-97- فروش عرصه و اعیان زمین ماشین آلات مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/07/29 102

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/09

بازدید:102

مزایده 109-97- فروش خاک آببندانهای علی بوزایه- استطلک- نمس مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/07/29 122

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/09

بازدید:122

مناقصه 241-97- خرید انواع لوله پلی اتیلن طرح آبرسانی به شهرهای رودسر و چابکسر و واجارگاه و رحیم آباد مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/06/25 54

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/09

بازدید:54

مناقصه 240-97- تأمین خدمات خودرویی طرحهای عمرانی شرکت مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/04/23 48

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/09

بازدید:48

مناقصه 238-97- خرید لوله های بتنی سد شهر بیجار مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 45

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/09

بازدید:45

مناقصه 239-97- خرید لوله های بتنی خط انتقال نهر چپک چکه مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 49

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/09

بازدید:49

مزایده108-96-فروش عرصه و اعیان سایت ماشین آلات و انبارهای سابق شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/12/12 642

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/06

بازدید:642

خرید خدمات استقرار آزمایشگاه واحد محلی در محل احداث سد دیورش ارزیابی طرح و توسعه 246

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/18

بازدید:246

(حراج-حضوری) فروش محصول سردرختی باغ زیتون حراج امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 653

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/20

بازدید:653

مناقصه 237-96- تأمین خدمات گشت و بازرسی شرکت مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/06/25 510

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/08

بازدید:510

تجدید مناقصه الف – ب – 234 – 96- تأمین خدمات مورد نیاز ستاد شرکت آب منطقه ای گیلان و امورات مستقر در شهرستان ها مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/04/03 549

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/18

بازدید:549

ارزیابی کیفی احداث سد لاستیکی خانه های آسیاب آستارا برر روی رودخانه ملاهادی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 604

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/06

بازدید:604

ارزیابی کیفی احداث سد لاستیکی تالش بر روی رودخانه کرگانرود ارزیابی دفتر قراردادها 456

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/06

بازدید:456

مناقصه 236-96- انجام خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی از اموال، تجهیزات، ماشین آلات در محدوده فعالیت شرکت مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/03/20 290

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/03

بازدید:290

درخواست ارسال رزومه «تجربه اجرائی _ کارهای انجام شده قبلی _ ساختارسازمانی» ارزیابی طرح و توسعه 586

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/20

بازدید:586

1 2 صفحه: