دوشنبه, 23 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
اطلاع رسانی به مسافران خطر غرق شدن
سال 99 جهش تولید
سد سفیدرود - سرریز نیلوفری سد
سد سفیدرود - منجیل
دریاچه سد سفیدرود
سد انحرافی پلرود استان گیلان
سد آیت الله بهجت (سد شهربیجار)

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
مناقصه 256-99- تأمین خدمات مورد نیاز ستاد شرکت و امورات مستقر در شهرستان ها و امور سدها مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی 291

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/10

بازدید:291

مزایده جزئی تعداد 18 دستگاه خودروی اسقاطی تدارکات و خدمات پشتیبانی 347

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/27

بازدید:347

تجدید مناقصه 249-98- خرید لوله های فولادی خط انتقال آب شرب سد شهر بیجار مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات 1398/10/27 243

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/10

بازدید:243

تجدید مزایده 115-98- اجاره مجموعه فرهنگی ورزشی آب منطقه ای گیلان مزایده یك مرحله‌ای تدارکات 1398/10/21 159

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/04

بازدید:159

تجدید مناقصه 248-98- خرید اقلام وتجهیزات طرح آبرسانی به شهرهای رودسر، چابکسر و ... مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات 236

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/26

بازدید:236

تجدید مناقصه 98-247- خدمات خودرویی مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات 205

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/24

بازدید:205

مناقصه 248-98- خرید اقلام و تجهیزات طرح آبرسانی به شهرهای رودسر- چابکسر - املش و... پروژه تکمیل و راه اندازی اضطراری تصفیه خانه آب طول لات مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات 150

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/17

بازدید:150

مزایده 115-98 - اجاره مجموعه ورزشی مزایده یك مرحله‌ای تدارکات 1398/07/15 239

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/31

بازدید:239

تجدید فروش محصول سردرختی باغ زیتون (به صورت حراج - حضوری) حراج تدارکات 138

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/24

بازدید:138

تجدید آگهی فروش محصول سردرختی باغ زیتون (حراج) حراج تدارکات 151

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/13

بازدید:151

فروش محصول سردرختی باغ زیتون (به صورت حراج- حضوری) حراج تدارکات 138

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/06

بازدید:138

مزایده 114-98- فروش رسوبات حاصل از ساماندهی آب بندان کیاکلایه - شهرستان لنگرود مزایده یك مرحله‌ای تدارکات 1398/06/16 192

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/04

بازدید:192

98-247- خدمات خودرویی مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات 1398/09/03 159

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/23

بازدید:159

مزایده حضوری (حراج) 85 اصله درخت از نوع صنوبر حراج تدارکات 220

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/17

بازدید:220

مناقصه 244-97- حفاظت فیزیکی شرکت مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1398/01/18 504

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/19

بازدید:504

مزایده 112-97- فروش اقلام ضایعاتی امور سدها در دو گروه مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/12/26 201

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/15

بازدید:201

مناقصه 243-97- تأمین خدمات مورد نیاز ستاد شرکت، امورات مستقر در شهرستانها و دفتر سدهای گیلان مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/12/25 194

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/12

بازدید:194

تجدید مزایده 111-97-فروش اقلام ضایعاتی امور سدها در سه گروه مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/12/04 296

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/17

بازدید:296

مزایده 112-97- فروش عرصه و اعیان زمین ماشین آلات مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/12/01 214

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/16

بازدید:214

تجدید مناقصه 242-97- تأمین خدمات خودرویی ستاد شرکت و امور سدها مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/10/25 334

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/12

بازدید:334

« 1 2 3 » صفحه: