جمعه, 15 فروردین 1399

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
مزایده جزئی تعداد 18 دستگاه خودروی اسقاطی تدارکات و خدمات پشتیبانی 179

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/27

بازدید:179

تجدید مناقصه 249-98- خرید لوله های فولادی خط انتقال آب شرب سد شهر بیجار مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات 1398/10/27 167

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/10

بازدید:167

تجدید مزایده 115-98- اجاره مجموعه فرهنگی ورزشی آب منطقه ای گیلان مزایده یك مرحله‌ای تدارکات 1398/10/21 95

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/04

بازدید:95

تجدید مناقصه 248-98- خرید اقلام وتجهیزات طرح آبرسانی به شهرهای رودسر، چابکسر و ... مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات 163

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/26

بازدید:163

تجدید مناقصه 98-247- خدمات خودرویی مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات 137

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/24

بازدید:137

مناقصه 248-98- خرید اقلام و تجهیزات طرح آبرسانی به شهرهای رودسر- چابکسر - املش و... پروژه تکمیل و راه اندازی اضطراری تصفیه خانه آب طول لات مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات 92

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/17

بازدید:92

مزایده 115-98 - اجاره مجموعه ورزشی مزایده یك مرحله‌ای تدارکات 1398/07/15 178

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/31

بازدید:178

تجدید فروش محصول سردرختی باغ زیتون (به صورت حراج - حضوری) حراج تدارکات 76

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/24

بازدید:76

تجدید آگهی فروش محصول سردرختی باغ زیتون (حراج) حراج تدارکات 93

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/13

بازدید:93

فروش محصول سردرختی باغ زیتون (به صورت حراج- حضوری) حراج تدارکات 84

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/06

بازدید:84

مزایده 114-98- فروش رسوبات حاصل از ساماندهی آب بندان کیاکلایه - شهرستان لنگرود مزایده یك مرحله‌ای تدارکات 1398/06/16 124

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/04

بازدید:124

98-247- خدمات خودرویی مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات 1398/09/03 111

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/23

بازدید:111

مزایده حضوری (حراج) 85 اصله درخت از نوع صنوبر حراج تدارکات 165

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/17

بازدید:165

مناقصه 244-97- حفاظت فیزیکی شرکت مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1398/01/18 431

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/19

بازدید:431

مزایده 112-97- فروش اقلام ضایعاتی امور سدها در دو گروه مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/12/26 142

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/15

بازدید:142

مناقصه 243-97- تأمین خدمات مورد نیاز ستاد شرکت، امورات مستقر در شهرستانها و دفتر سدهای گیلان مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/12/25 126

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/12

بازدید:126

تجدید مزایده 111-97-فروش اقلام ضایعاتی امور سدها در سه گروه مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/12/04 235

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/17

بازدید:235

مزایده 112-97- فروش عرصه و اعیان زمین ماشین آلات مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/12/01 162

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/16

بازدید:162

تجدید مناقصه 242-97- تأمین خدمات خودرویی ستاد شرکت و امور سدها مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/10/25 264

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/12

بازدید:264

مناقصه 242-97- تأمین خدمات خودرویی ستاد شرکت و امور سدها مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/09/20 280

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/05

بازدید:280

« 1 2 3 » صفحه: