یکشنبه, 28 مرداد 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
مزایده108-96-فروش عرصه و اعیان سایت ماشین آلات و انبارهای سابق شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/12/12 431

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/06

بازدید:431

خرید خدمات استقرار آزمایشگاه واحد محلی در محل احداث سد دیورش ارزیابی طرح و توسعه 191

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/18

بازدید:191

(حراج-حضوری) فروش محصول سردرختی باغ زیتون حراج امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 553

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/20

بازدید:553

مناقصه 237-96- تأمین خدمات گشت و بازرسی شرکت مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/06/25 399

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/08

بازدید:399

تجدید مناقصه الف – ب – 234 – 96- تأمین خدمات مورد نیاز ستاد شرکت آب منطقه ای گیلان و امورات مستقر در شهرستان ها مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/04/03 474

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/18

بازدید:474

ارزیابی کیفی احداث سد لاستیکی خانه های آسیاب آستارا برر روی رودخانه ملاهادی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 495

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/06

بازدید:495

ارزیابی کیفی احداث سد لاستیکی تالش بر روی رودخانه کرگانرود ارزیابی دفتر قراردادها 361

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/06

بازدید:361

مناقصه 236-96- انجام خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی از اموال، تجهیزات، ماشین آلات در محدوده فعالیت شرکت مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/03/20 224

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/03

بازدید:224

درخواست ارسال رزومه «تجربه اجرائی _ کارهای انجام شده قبلی _ ساختارسازمانی» ارزیابی طرح و توسعه 510

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/20

بازدید:510

مناقصه الف –ب– 233– 96-تأمین خدمات مورد نیاز دفتر سدها در محدوده استان گیلان مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/06/06 266

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/20

بازدید:266

مناقصه 234 -96-تأمین خدمات مورد نیاز ستاد شرکت آب منطقه ای گیلان و امورات مستقر در شهرستان ها مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/02/30 285

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/12

بازدید:285

مناقصه الف – ب – 235 – 96- تأمین خدمات خودرویی طرح های عمرانی شرکت مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/02/06 334

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/21

بازدید:334

احداث ایستگاه پمپاژ سیاه خالسر و شیلسر انزلی مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان 1396/01/26 617

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/23

بازدید:617

لایروبی آببندان کیاکلایه لنگرود مناقصه یك مرحله‌ای آب منطقه ای استان گیلان 1396/01/16 630

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/18

بازدید:630

پروژه تکمیل احداث سد لاستیکی فخر آباد بر روی رودخانه اوشمک مناقصه دو مرحله‌ای طرح و توسعه 632

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/17

بازدید:632

پروژه خط انتقال آب به مخزن 1000 متر مکعبی رودبنه مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 628

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/13

بازدید:628

1 پروژه احداث مخازن زمینی 600 و 3000 متر مکعبی سیاهکل و خطوط انتقال مربوطه مناقصه دو مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 646

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/09

بازدید:646

درخواست ارسال رزومه «تجربه اجرائی _ کارهای انجام شده قبلی _ ساختارسازمانی» خرید خدمات مطالعات ژئوتکنیک طرح جاده جایگزین سدشفارود ارزیابی طرح و توسعه 686

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/28

بازدید:686

احیای آببندان علی بوزایه و اسطلک - لشت نشاء مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 1395/09/17 662

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/07

بازدید:662

مناقصه 232-95- تأمین خدمات سرویس اداری و حمل و نقل(خودرویی) ستاد شرکت و سد منجیل مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات 1395/08/15 684

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/01

بازدید:684