جمعه, 4 بهمن 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
تجدید مناقصه 249-98- خرید لوله های فولادی خط انتقال آب شرب سد شهر بیجار مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات 1398/10/27 87

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/10

بازدید:87

تجدید مزایده 115-98- اجاره مجموعه فرهنگی ورزشی آب منطقه ای گیلان مزایده یك مرحله‌ای تدارکات 1398/10/21 79

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/04

بازدید:79

تجدید مناقصه 248-98- خرید اقلام وتجهیزات طرح آبرسانی به شهرهای رودسر، چابکسر و ... مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات 136

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/26

بازدید:136

تجدید مناقصه 98-247- خدمات خودرویی مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات 118

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/24

بازدید:118

مناقصه 248-98- خرید اقلام و تجهیزات طرح آبرسانی به شهرهای رودسر- چابکسر - املش و... پروژه تکمیل و راه اندازی اضطراری تصفیه خانه آب طول لات مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات 77

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/17

بازدید:77

مزایده 115-98 - اجاره مجموعه ورزشی مزایده یك مرحله‌ای تدارکات 1398/07/15 165

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/31

بازدید:165

تجدید فروش محصول سردرختی باغ زیتون (به صورت حراج - حضوری) حراج تدارکات 60

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/24

بازدید:60

تجدید آگهی فروش محصول سردرختی باغ زیتون (حراج) حراج تدارکات 72

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/13

بازدید:72

فروش محصول سردرختی باغ زیتون (به صورت حراج- حضوری) حراج تدارکات 70

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/06

بازدید:70

مزایده 114-98- فروش رسوبات حاصل از ساماندهی آب بندان کیاکلایه - شهرستان لنگرود مزایده یك مرحله‌ای تدارکات 1398/06/16 99

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/04

بازدید:99

98-247- خدمات خودرویی مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات 1398/09/03 100

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/23

بازدید:100

مزایده حضوری (حراج) 85 اصله درخت از نوع صنوبر حراج تدارکات 152

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/17

بازدید:152

مناقصه 244-97- حفاظت فیزیکی شرکت مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1398/01/18 410

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/19

بازدید:410

مزایده 112-97- فروش اقلام ضایعاتی امور سدها در دو گروه مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/12/26 134

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/15

بازدید:134

مناقصه 243-97- تأمین خدمات مورد نیاز ستاد شرکت، امورات مستقر در شهرستانها و دفتر سدهای گیلان مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/12/25 118

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/12

بازدید:118

تجدید مزایده 111-97-فروش اقلام ضایعاتی امور سدها در سه گروه مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/12/04 206

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/17

بازدید:206

مزایده 112-97- فروش عرصه و اعیان زمین ماشین آلات مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/12/01 139

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/16

بازدید:139

تجدید مناقصه 242-97- تأمین خدمات خودرویی ستاد شرکت و امور سدها مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/10/25 242

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/12

بازدید:242

مناقصه 242-97- تأمین خدمات خودرویی ستاد شرکت و امور سدها مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/09/20 266

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/05

بازدید:266

مزایده 111-97- فروش اقلام ضایعاتی امور سدهای گیلان در سه گروه آهن آلات- آلومینیوم- مس روکش دار مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/09/10 215

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/22

بازدید:215

« 1 2 3 » صفحه: