یکشنبه, 3 شهریور 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
98-247- خدمات خودرویی مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات 1398/09/03 51

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/23

بازدید:51

مزایده حضوری (حراج) 85 اصله درخت از نوع صنوبر حراج تدارکات 116

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/17

بازدید:116

مناقصه 244-97- حفاظت فیزیکی شرکت مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1398/01/18 373

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/19

بازدید:373

مزایده 112-97- فروش اقلام ضایعاتی امور سدها در دو گروه مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/12/26 98

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/15

بازدید:98

مناقصه 243-97- تأمین خدمات مورد نیاز ستاد شرکت، امورات مستقر در شهرستانها و دفتر سدهای گیلان مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/12/25 88

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/12

بازدید:88

تجدید مزایده 111-97-فروش اقلام ضایعاتی امور سدها در سه گروه مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/12/04 168

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/17

بازدید:168

مزایده 112-97- فروش عرصه و اعیان زمین ماشین آلات مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/12/01 104

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/16

بازدید:104

تجدید مناقصه 242-97- تأمین خدمات خودرویی ستاد شرکت و امور سدها مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/10/25 197

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/12

بازدید:197

مناقصه 242-97- تأمین خدمات خودرویی ستاد شرکت و امور سدها مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/09/20 211

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/05

بازدید:211

مزایده 111-97- فروش اقلام ضایعاتی امور سدهای گیلان در سه گروه آهن آلات- آلومینیوم- مس روکش دار مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/09/10 168

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/22

بازدید:168

مزایده 110-97- فروش عرصه و اعیان زمین ماشین آلات مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/07/29 169

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/09

بازدید:169

مزایده 109-97- فروش خاک آببندانهای علی بوزایه- استطلک- نمس مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/07/29 215

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/09

بازدید:215

مناقصه 241-97- خرید انواع لوله پلی اتیلن طرح آبرسانی به شهرهای رودسر و چابکسر و واجارگاه و رحیم آباد مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/06/25 127

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/09

بازدید:127

مناقصه 240-97- تأمین خدمات خودرویی طرحهای عمرانی شرکت مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/04/23 109

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/09

بازدید:109

مناقصه 238-97- خرید لوله های بتنی سد شهر بیجار مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 118

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/09

بازدید:118

مناقصه 239-97- خرید لوله های بتنی خط انتقال نهر چپک چکه مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 113

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/09

بازدید:113

مزایده108-96-فروش عرصه و اعیان سایت ماشین آلات و انبارهای سابق شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/12/12 731

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/06

بازدید:731

خرید خدمات استقرار آزمایشگاه واحد محلی در محل احداث سد دیورش ارزیابی طرح و توسعه 321

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/18

بازدید:321

(حراج-حضوری) فروش محصول سردرختی باغ زیتون حراج امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 744

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/20

بازدید:744

مناقصه 237-96- تأمین خدمات گشت و بازرسی شرکت مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/06/25 590

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/08

بازدید:590

1 2 صفحه: