یکشنبه, 2 اردیبهشت 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
مزایده108-96-فروش عرصه و اعیان سایت ماشین آلات و انبارهای سابق شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/12/12 150

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/06

بازدید:150

خرید خدمات استقرار آزمایشگاه واحد محلی در محل احداث سد دیورش ارزیابی طرح و توسعه 127

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/18

بازدید:127

(حراج-حضوری) فروش محصول سردرختی باغ زیتون حراج امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 486

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/20

بازدید:486

مناقصه 237-96- تأمین خدمات گشت و بازرسی شرکت مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/06/25 320

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/08

بازدید:320

تجدید مناقصه الف – ب – 234 – 96- تأمین خدمات مورد نیاز ستاد شرکت آب منطقه ای گیلان و امورات مستقر در شهرستان ها مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/04/03 410

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/18

بازدید:410

ارزیابی کیفی احداث سد لاستیکی خانه های آسیاب آستارا برر روی رودخانه ملاهادی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 411

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/06

بازدید:411

ارزیابی کیفی احداث سد لاستیکی تالش بر روی رودخانه کرگانرود ارزیابی دفتر قراردادها 264

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/06

بازدید:264

مناقصه 236-96- انجام خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی از اموال، تجهیزات، ماشین آلات در محدوده فعالیت شرکت مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/03/20 171

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/03

بازدید:171

درخواست ارسال رزومه «تجربه اجرائی _ کارهای انجام شده قبلی _ ساختارسازمانی» ارزیابی طرح و توسعه 457

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/20

بازدید:457

مناقصه الف –ب– 233– 96-تأمین خدمات مورد نیاز دفتر سدها در محدوده استان گیلان مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/06/06 199

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/20

بازدید:199

مناقصه 234 -96-تأمین خدمات مورد نیاز ستاد شرکت آب منطقه ای گیلان و امورات مستقر در شهرستان ها مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/02/30 226

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/12

بازدید:226

مناقصه الف – ب – 235 – 96- تأمین خدمات خودرویی طرح های عمرانی شرکت مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/02/06 281

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/21

بازدید:281

احداث ایستگاه پمپاژ سیاه خالسر و شیلسر انزلی مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان 1396/01/26 537

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/23

بازدید:537

لایروبی آببندان کیاکلایه لنگرود مناقصه یك مرحله‌ای آب منطقه ای استان گیلان 1396/01/16 548

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/18

بازدید:548

پروژه تکمیل احداث سد لاستیکی فخر آباد بر روی رودخانه اوشمک مناقصه دو مرحله‌ای طرح و توسعه 561

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/17

بازدید:561

پروژه خط انتقال آب به مخزن 1000 متر مکعبی رودبنه مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 572

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/13

بازدید:572

1 پروژه احداث مخازن زمینی 600 و 3000 متر مکعبی سیاهکل و خطوط انتقال مربوطه مناقصه دو مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 577

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/09

بازدید:577

درخواست ارسال رزومه «تجربه اجرائی _ کارهای انجام شده قبلی _ ساختارسازمانی» خرید خدمات مطالعات ژئوتکنیک طرح جاده جایگزین سدشفارود ارزیابی طرح و توسعه 627

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/28

بازدید:627

احیای آببندان علی بوزایه و اسطلک - لشت نشاء مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 1395/09/17 591

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/07

بازدید:591

مناقصه 232-95- تأمین خدمات سرویس اداری و حمل و نقل(خودرویی) ستاد شرکت و سد منجیل مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات 1395/08/15 606

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/01

بازدید:606

« حمایت از کالای ایرانی »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای گیلان است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا