یکشنبه, 30 شهریور 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
عضویت در کانون بازنشستگان
سال 99 جهش تولید
سد سفیدرود - سرریز نیلوفری سد
سد سفیدرود - منجیل
دریاچه سد سفیدرود
سد انحرافی پلرود استان گیلان
سد آیت الله بهجت (سد شهربیجار)

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
حراج محصولات سردرختی باغات زیتون منجیل از طریق سامانه الکترونیک دولت حراج تدارکات و خدمات پشتیبانی 33

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/06/25

بازدید:33

مزایده 120-99- مصالح رودخانه ای مازاد حاصل از ساماندهی رودخانه کیارود مزایده یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی 146

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/27

بازدید:146

اطلاعیه فروش قایق لایروبی (به صورت حراج – سامانه ای) حراج تدارکات و خدمات پشتیبانی 60

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/26

بازدید:60

اطلاعیه فروش اقلام ضایعاتی (به صورت حراج – سامانه ای) مزایده یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی 58

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/26

بازدید:58

تجدید مزایده119-99- فروش عرصه و اعیان زمین ماشین آلات و انبارهای سابق شرکت مزایده یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی 147

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/07

بازدید:147

مناقصه 256-99- تأمین خدمات مورد نیاز ستاد شرکت و امورات مستقر در شهرستان ها و امور سدها مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی 443

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/10

بازدید:443

مزایده جزئی تعداد 18 دستگاه خودروی اسقاطی تدارکات و خدمات پشتیبانی 455

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/27

بازدید:455

تجدید مناقصه 249-98- خرید لوله های فولادی خط انتقال آب شرب سد شهر بیجار مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات 1398/10/27 338

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/10

بازدید:338

تجدید مزایده 115-98- اجاره مجموعه فرهنگی ورزشی آب منطقه ای گیلان مزایده یك مرحله‌ای تدارکات 1398/10/21 251

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/04

بازدید:251

تجدید مناقصه 248-98- خرید اقلام وتجهیزات طرح آبرسانی به شهرهای رودسر، چابکسر و ... مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات 340

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/26

بازدید:340

تجدید مناقصه 98-247- خدمات خودرویی مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات 305

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/24

بازدید:305

مناقصه 248-98- خرید اقلام و تجهیزات طرح آبرسانی به شهرهای رودسر- چابکسر - املش و... پروژه تکمیل و راه اندازی اضطراری تصفیه خانه آب طول لات مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات 249

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/17

بازدید:249

مزایده 115-98 - اجاره مجموعه ورزشی مزایده یك مرحله‌ای تدارکات 1398/07/15 337

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/31

بازدید:337

تجدید فروش محصول سردرختی باغ زیتون (به صورت حراج - حضوری) حراج تدارکات 246

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/24

بازدید:246

تجدید آگهی فروش محصول سردرختی باغ زیتون (حراج) حراج تدارکات 249

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/13

بازدید:249

فروش محصول سردرختی باغ زیتون (به صورت حراج- حضوری) حراج تدارکات 237

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/06

بازدید:237

مزایده 114-98- فروش رسوبات حاصل از ساماندهی آب بندان کیاکلایه - شهرستان لنگرود مزایده یك مرحله‌ای تدارکات 1398/06/16 284

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/04

بازدید:284

98-247- خدمات خودرویی مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات 1398/09/03 254

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/23

بازدید:254

مزایده حضوری (حراج) 85 اصله درخت از نوع صنوبر حراج تدارکات 318

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/17

بازدید:318

مناقصه 244-97- حفاظت فیزیکی شرکت مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1398/01/18 602

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/19

بازدید:602

« 1 2 3 » صفحه: