شنبه, 29 تیر 1398
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

توسط امور منابع آب شهرستان های رضوانشهر ، ماسال و بندر انزلی در فصل آبیاری سالجاری انجام شد :

دیواره سازی پنج نقطه در سه رودخانه شهرستان رضوانشهر

حامد نیکنام مدیر امور منابع آب شهرستان های رضوانشهر ، ماسال و بندر انزلی در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان از دیواره سازی و اطلاح رودخانه...

در دفتر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گیلان برگزار شد:

جلسه سیاستگذاری طرح گسترش سواد آبی با محوریت کتاب انسان و محیط...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گیلان امروز جلسه سیاستگذاری چگونگی اجرای طرح گسترش سواد آبی با محوریت کتاب انسان و محیط زیست در دفتر روابط عمومی این شرکت...

مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در جمع همکاران شرکت آب منطقه ای گیلان عنوان نمود:

استان گیلان جزء استانهای موفق در مدیریت سیلاب بود

مهندس محمد حاج رسولیها مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران ضمن تقدیر از عملکرد شرکت آب منطقه ای گیلان در مدیریت سیلاب در اوایل سالجاری گفت: استان گیلان جزء استانهای...

گزارش تصویری :

بازدید مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران از وضعیت رودخانه های...

مهندس محمد حاج رسولیها مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران طی سفری به استان گیلان به همراه مهندس وحید خرّمی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیلان از وضعیت رودخانه های...

اطلاعات کمیسیون آب زیرزمینی

اطلاعات مربوط به کمیسیون صدور پروانه های آب زیرزمینی

نتایج کمیسیون صدور پروانه بهره برداری از منابع آب سطحی در مهر ماه...

اطلاعات کمیسیون صدور پروانه بهره برداری از منابع آب سطحی در مهر ماه سال 1397

نتایج کمیسیون صدور پروانه بهره برداری از منابع آب سطحی در بهمن...

نتایج کمیسیون صدور پروانه بهره برداری از منابع آب سطحی در بهمن ماه سال 1396 به تفکیک شهرستان در جدول زیر ارائه شده است:

نتایج کمیسیون صدور پروانه آب زیرزمینی-بهمن 96

نتایج کمیسیون صدور پروانه بهره برداری آبهای زیرزمینی به تفکیک شهرستان-بهمن 96