یکشنبه, 31 شهریور 1398
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

مراسم تودیع و معارفه مدیر دفتر حراست شرکت آب منطقه ای گیلان...

مراسم تودیع رحمت اله مصطفائی و معارفه سید اسماعیل میرقاسمی به عنوان مدیر دفتر حراست شرکت آب منطقه ای گیلان برگزار شد.

در پایان سال آبی برگزار شد :

تشکیل آخرین جلسه کمیته منابع و مصارف سال آبی 98-97

آخرین جلسه کمیته منابع و مصارف سال آبی 97-98 در پایان سال آبی برگزار شد

کسب مقام اول کشوری مسابقات قرآنی فرزندان وزارت نیرو توسط فرزند...

مریم خانی پور مقام اول کشوری مسابقات قرآنی فرزندان وزارت نیرو در رشته حفظ قرآن را کسب نمود.

توسط مدیرکل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مدیریت منابع آب ایران انجام شد:

پیام تبریک به مناسبت کسب عنوان دستگاه برگزیده در جشنواره شهید...

مدیرکل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مدیریت منابع آب ایران طی پیامی کسب عنوان "دستگاه برگزیده" در جشنواره شهید رجایی را توسط شرکت آب منطقه ای گیلان...

اطلاعات کمیسیون آب زیرزمینی

اطلاعات مربوط به کمیسیون صدور پروانه های آب زیرزمینی

نتایج کمیسیون صدور پروانه بهره برداری از منابع آب سطحی در مهر ماه...

اطلاعات کمیسیون صدور پروانه بهره برداری از منابع آب سطحی در مهر ماه سال 1397

نتایج کمیسیون صدور پروانه بهره برداری از منابع آب سطحی در بهمن...

نتایج کمیسیون صدور پروانه بهره برداری از منابع آب سطحی در بهمن ماه سال 1396 به تفکیک شهرستان در جدول زیر ارائه شده است:

نتایج کمیسیون صدور پروانه آب زیرزمینی-بهمن 96

نتایج کمیسیون صدور پروانه بهره برداری آبهای زیرزمینی به تفکیک شهرستان-بهمن 96