یکشنبه, 17 فروردین 1399

 

لیست خدمات آب زیرزمینی

ردیف عنوان خدمت فایل گردش کار فایل فرم خدمت
1 آزمایش پمپاژ چاه های بهره برداری دانلود دانلود
2 استقرار و ترخیص دستگاه حفاری دانلود دانلود
3 تجدید پروانه حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخشهای مصرف (کشاورزی-صنعتی-شرب و سایرمصارف) دانلود دانلود
4 تعهدنامه انسداد چاه   دانلود
5 تعهدنامه حفر مجوز گمانه   دانلود
6 تغییر روش حفاری دانلود دانلود
7 تغییر نام صاحب پروانه حفر یا بهره برداری از چاه (یا اصلاح پروانه بهره برداری) دانلود دانلود
8 تمدید پروانه بهره برداری چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخشهای مصرف (کشاورزی-صنعتی-شرب و سایرمصارف) دانلود دانلود
9 تمدید مجوز لایروبی و پیشکاری قنات دانلود دانلود
10 تمدید مجوز لایروبی و کف شکنی چاه دانلود دانلود
11 درخواست چاه جایگزین قنات و چاه بجای چاه دانلود دانلود
12 رسیدگی و بررسی استعلام صورت گرفته در رابطه با آبهای زیرزمینی دانلود دانلود
13 صدور پروانه المثنی دانلود دانلود
14 صدور پروانه بهره برداری چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخشهای مصرف (کشاورزی-صنعتی-شرب و سایرمصارف) دانلود دانلود
15 صدور پروانه حفر چاه به جای چاه دانلود دانلود
16 صدور پروانه حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخشهای مصرف(کشاورزی-صنعتی-شرب و سایرمصارف) دانلود دانلود
17 صدور پروانه کف شکنی و تغییرمحل (روش اجرای رسیدگی، فرم درخواست، انجام کارشناسی و صدور پروانه بهره برداری کف شکنی چاه) دانلود دانلود
18 صدور مجوز ادامه پیشکاری و لایروبی قنات دانلود دانلود
19 صدور مجوز ادامه حفاری چاه یا کف شکنی دانلود دانلود
20 صدور مجوز برای تغییر کاربری آب چاه دانلود دانلود
21 صدور مجوز بهره برداری از منابع آب زیرزمینی برای صنایع وابسته به کشاورزی و فعالیت های باغی و زراعی دانلود دانلود
22 صدور مجوز بهره برداری از منابع آب زیرزمینی برای فعالیت های آبزی پروری دانلود دانلود
23 صدور مجوز پیشکاری قنات دانلود دانلود
24 صدور مجوز تغییر قدرت منصوبات دانلود دانلود
25 صدور مجوز تغییر محل چاه دانلود دانلود
26 صدور مجوز چاه به جای قنات دانلود دانلود
27 صدور مجوز حفر کوره جانبی (گالری) دانلود دانلود
28 صدور مجوز لایروبی چاه دانلود دانلود
29 صدور مجوز لایروبی قنات دانلود دانلود
30 صدور مجوز ماده پنج دانلود دانلود
31 صدور مجوز نصب منصوبات برای کلیه بخشهای مصرف (کشاورزی-صنعتی-شرب و سایرمصارف) دانلود دانلود
32 فرم اظهارنامه تعیین مقدار آب مورد تقاضا   دانلود
33 فرم گزارش کارشناسی حفر چاه   دانلود
34 فرم گزارش کارشناسی حفر قنات   دانلود
35 مجوز حفر گمانه آزمایشی دانلود دانلود


    بازدید:9217

   
    آخرین به روزرسانی: 1394/03/31