سه‌شنبه, 2 بهمن 1397

 

 

نتایج کمیسیون صدور پروانه بهره برداری از منابع آب سطحی در خرداد ماه 1396

نتایج کمیسیون صدور پروانه بهره برداری از منابع آب سطحی در خرداد ماه 1396 به تفکیک شهرستان ارائه می گردد:  

 

ردیف

نام متقاضی

شهرستان

نتایج

1

جعفر آهنگریان

لاهیجان

ارسال برای رفع نقص

2

مصطفی تقی پور

لاهیجان

صدور پروانه

3

تیمور غنی زاده

لاهیجان

صدور پروانه

4

ناهیده فرید مهر

لاهیجان

صدور پروانه

5

علیرضا حیدری

لنگرود

صدور پروانه

6

ابراهیم کریمی

لنگرود

صدور پروانه

7

پرویز منوچهر امینی

لنگرود

صدور پروانه

8

عزیزاله عبداللهی

لنگرود

صدور پروانه

9

محمدصادق قنبری

لنگرود

صدور پروانه

10

حسن پورکار کومله

لنگرود

صدور پروانه

11

اشرف ملکی

لنگرود

صدور پروانه

12

خلیل دلخوش

صومعه سرا

صدور پروانه

13

عظیم رفعت

صومعه سرا

صدور پروانه

14

حسین اسماعیل پور

صومعه سرا

صدور پروانه

15

فرخ مومنی

صومعه سرا

صدور پروانه

16

محمد زودلی

صومعه سرا

صدور پروانه

17

نازعلی صفری

صومعه سرا

صدور پروانه

18

علیرضا رضایی

رضوانشهر

ارسال برای رفع نقص

19

مرتضی بشارتی

رشت

صدور پروانه

20

صفیه غلامی

رشت

صدور پروانه

21

علی نوری

رشت

صدور پروانه

22

نقی صلح طلب

رشت

صدور پروانه

23

اسماعیل بخشایی

رشت

صدور پروانه

24

ابراهیم احسانی

رشت

صدور پروانه

25

اسدالله رمضانی

فومن

ارسال برای رفع نقص

26

نیازعلی صفری

فومن

صدور پروانه

27

محمدعلی زودلی

فومن

صدور پروانه

28

صمد محمدپور

رودسر

صدور پروانه

29

علی غلامی

رودسر

صدور پروانه

30

عطااله رحمتی

رودسر

صدور پروانه

31

سیدهاشم عندلیبی

رودسر

صدور پروانه

32

بیوک سراب نژاد

آستارا

صدور پروانه

 
منبع خبر: