چهارشنبه, 30 خرداد 1397

 

با انتخاب فرماندار شهرستان :

 

مصطفی صادقی مدیر نمونه صومعه سرا شد

روابط عمومی آب منطقه ای گیلان گزارش می دهد  

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای گیلان ؛

از سوی عی فتح اللهی فرماندار شهرستان صومعه سرا ، مصطفی صادقی مدیر امور منابع آب این شهرستان بعنوان مدیر نمونه انتخاب شد.

منبع خبر: روابط عمومی آب منطقه ای گیلان