جمعه, 27 مهر 1397
 
 
کد سند:    
مناقصه 236-96- انجام خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی از اموال، تجهیزات، ماشین آلات در محدوده فعالیت شرکت
مشخصات آگهی
 موضوع: مناقصه 236-96- انجام خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی از اموال، تجهیزات، ماشین آلات در محدوده فعالیت شرکت
تشریح:

آگهی                                 دریافت فایل

برگه شرایط                         دریافت فایل

نمونه قرارداد                       دریافت فایل

تمدید آگهی                       دریافت فایل

واحد منتشر کننده: امور تدارکات و خدمات پشتیبانی
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه: 16,260,145,553 ریال
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز: 707/805/000 ریال
محل بازگشایی: سالن کنفرانس دفتر مدیرعامل
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: جهان صنعت
هزینه دریافت اوراق: 300 ریال
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1396/03/02
تاریخ آغاز: 1396/03/20
تاریخ پایان: 1396/06/20
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1396/03/20
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 252