جمعه, 27 مهر 1397
 
 
کد سند:    
تجدید مناقصه الف – ب – 234 – 96- تأمین خدمات مورد نیاز ستاد شرکت آب منطقه ای گیلان و امورات مستقر در شهرستان ها
مشخصات آگهی
 موضوع: تجدید مناقصه الف – ب – 234 – 96- تأمین خدمات مورد نیاز ستاد شرکت آب منطقه ای گیلان و امورات مستقر در شهرستان ها
تشریح:

آگهی                         دریافت فایل

برگه شرایط                 دریافت فایل

نمونه قرارداد               دریافت فایل

واحد منتشر کننده: امور تدارکات و خدمات پشتیبانی
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه: 16 ریال
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز: 805/075/000 ریال
محل بازگشایی: سالن کنفرانس دفتر مدیرعامل
احتمال تمدید مهلت: بله
نام روزنامه: نسیم
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1396/03/16
تاریخ آغاز: 1396/04/03
تاریخ پایان: 1396/07/03
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1396/04/03
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 500