دوشنبه, 12 خرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سال 99 جهش تولید
اطلاعیه
سد سفیدرود - سرریز نیلوفری سد
سد سفیدرود - منجیل
دریاچه سد سفیدرود
سد انحرافی پلرود استان گیلان
سد آیت الله بهجت (سد شهربیجار)

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
پروژه بخشی از عملیات اجرایی کانال راست شفارود(کانالRMC) و تاسیسات مربوطه ارزیابی معاونت طرح و توسعه 693

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/29

بازدید:693

1 سردهنه سازی بتنی شیخ جوب و بلندجوب اسالم در شهرستان تالش مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1394/03/06 1100

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/21

بازدید:1100

تامین منابع مالی تکمیل باقیمانده عملیات اجرایی پروژه در دست اجرا احداث سد مخزنی پلرود و تاسیسات جانبی آن مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 776

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/19

بازدید:776