جمعه, 4 اسفند 1396
عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
حفر چاه جدید و تامین آب امورات آب حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه بهره برداری امورات آب حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
تغییر روش حفاری امورات اب حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه امورات آب ،دفتر حفاظت و بهره برداری حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
ترخیص دستگاه حفاری امورات آب حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
پمپاژ ثانویه امورات آب حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
آزمایش پمپاژ و تعیین آبدهی امورات آب حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
اصلاح کروکی امورات آب حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
استقرار دستگاه حفاری امورهای آب حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
ادامه حفاری امورهای آب حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
اصلاح پروانه بهره برداری (تغییر کاربری) شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
فرآیند صدور پروانه بهره برداری شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برا ی کلیه بخش های مصرف (کشاورزی-صنعتی-شرب و سایر مصارف) (13021446100) شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای گیلان است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا