چهارشنبه, 4 بهمن 1396

1394

قوانین و بخشنامه های فن آوری اطلاعات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  برنامه عملیاتی حوزه فاوا (راهبر2) رنامه عملیاتی حوزه فاوا دفتر فناوری و مدیریت اطلاعات و آمار 1394/01/01

1393

قوانین و بخشنامه های فن آوری اطلاعات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  نقشه راه توسعه دولت الکترونیک ابلاغ مصوبه شورای فن آوری اطلاعات با موضوع نقشه راه توسعه دولت الکترونیک 200/145 شورای عالی فن آوری اطلاعات 1393/06/11
  آیین نامه توسعه خدمات الکترونیک و جدول تکالیف مرتبط آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی 206/93/7740 شورای عالی اداری 1393/06/10

1392

قوانین و بخشنامه های فن آوری اطلاعات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  مصوبه تعریف ضریب نفوذ اینترنت مصوبه تعریف ضریب نفوذ اینترنت 1392/09/04
  آیین نامه ساماندهی فعالیت پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی آیین نامه ساماندهی فعالیت پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی 1392/08/28

1391

قوانین و بخشنامه های فن آوری اطلاعات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  دستورالعمل ضوابط معماری فناوری اطلاعات سازمانی سازمان فناوری اطلاعات 1391/11/01

1387

1386

قوانین و بخشنامه های فن آوری اطلاعات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  پروتکل تبادل الکترونیکی مکاتبات اداری 18059/100 1386/02/12
  سند افتا سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور (افتا) معاونت فناوری اطلاعات/ دفتر امور زیربنایی فناوری اطلاع 1386/07/01

1385

قوانین و بخشنامه های فن آوری اطلاعات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  سند توسعه فناوری اطلاعات وزارت نیرو 1- س ف ا- ف ا 1385/09/08
  بخشنامه انتقال ميزباني اطلاعات کليه سايت هاي دولتي و غيردولتي به داخل كشور 17754/3 1385/05/04
  سند توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت نیرو سند توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت نیرو 1-س ف1-ف1 وزارت نیرو 1385/09/08

1384

1383

1382

قوانین و بخشنامه های فن آوری اطلاعات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  ضوابط و ويژگيهاي مورد انتظار سيستم مكانيزه دبيرخانه 159536/1903 1382/08/21

1381

« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای گیلان است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا