دوشنبه, 1 مهر 1398

 

شرح وظایف کارگروه اردویی تفریحی:

 

- اجرای برنامه های آموزشی خاص بانوان و خانواده ها در محیط اداری

- انجام بازدیدهای دوره ای از صحنه های حضور بانوان در عرصه های علمی، اقتصادی، اجتماعی و ...

- برنامه ریزی جهت تقویت و تجهیز کانون های فرهنگی-اجتماعی بانوان

 

 

 

 

 


    بازدید:687

    تاریخ ثبت: 1397/04/04
    آخرین به روزرسانی: 1397/05/08